dziewczyna, chłopak, dokumenty, podatki, PIT fot. Dreamstime

13 ważnych pytań o PIT 2010

Wiele z nas, wypełniając zeznanie podatkowe, zastanawia się: czy może skorzystać z określonej ulgi, jaką kwotę wolno odliczyć? Aby wyjaśnić te kwestie, poprosiliśmy o pomoc eksperta.
/ 11.04.2011 13:04
dziewczyna, chłopak, dokumenty, podatki, PIT fot. Dreamstime
Zeznanie podatkowe musisz złożyć do 2 maja do godz. 24. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, bo śpiesząc się, łatwiej popełnisz błąd. A to oznacza konieczność składania korekty i ponowną wizytę w urzędzie skarbowym. Dlatego warto się do tego przyłożyć.

1. W lutym 2010 r. wyszłam za mąż. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem?

Nie. Wspólne rozliczenie dotyczy tylko osób, które pozostają w związku małżeńskim cały rok podatkowy, a ponadto łączy ich wspólność majątkowa. Ty będziesz mogła rozliczyć się z mężem dopiero za rok 2011.

2. Mieszkam z partnerem. Mamy rocznego synka. Czy w tej sytuacji mogę rozliczać się razem z dzieckiem?
Nie. Ten przywilej przysługuje tylko osobom, które samotnie wychowują dziecko. Pod tym określeniem należy rozumieć m.in.: pannę, wdowę, rozwódkę, osobę żyjącą w separacji (orzeczonej przez sąd). Razem z dzieckiem może rozliczać się też osoba, której współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub przebywa w zakładzie karnym. Ponieważ mieszkasz z partnerem, nie możesz być uznana za mamę samotnie wychowującą dziecko.

3. Już po wysłaniu PIT-u zorientowałam się, że go nie podpisałam. Czy to znaczy, że nie będzie uwzględniony?
Nie. PIT powinien być podpisany przez tę osobę, która go składa. Jednak brak podpisu nie powoduje odrzucenia deklaracji podatkowej. Urząd zapewne wezwie cię celem uzupełnienia braku.

4. Spisaliśmy z mężem intercyzę. Słyszałam, że to wyklucza wspólne rozliczenie się. Czy to prawda?

Tak. Brak wspólności majątkowej wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Nie mogą więc z tego skorzystać osoby, które w ubiegłym roku spisały intercyzę, rozwiodły się (lub mają orzeczoną separację) bądź wystąpiły do sądu o zniesienie wspólności majątkowej

5. Chcę przekazać 1 procent podatku na organizację pomagającą dzieciom. Czy to prawda, że teraz nie trzeba podawać dokładnej nazwy fundacji?

Tak. W zeznaniu rocznym wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego (numer, pod którym organizacja figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym). Dane organizacji można znaleźć w wykazie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

6. W ubiegłym roku córka pracowała jako hostessa. Zarobiła 1,5 tys. zł. Czy powinna składać PIT?
Tak. Każda osoba, uzyskująca dochód, niezależnie od jego wysokości, ma obowiązek złożyć PIT, chyba że zrobił to za nią pracodawca (na PIT-40) lub ZUS (na PIT-40A). Córka powinna złożyć PIT, by odzyskać potrącone zaliczki na podatek.

Porady prawne i finansowe - forum >>

7. Syn studiuje za granicą. Czy mimo to mam prawo do ulgi na dziecko?
Tak.  Rodzice dzieci studiujących za granicą mogą korzystać z ulgi prorodzinnej. 

8. W październiku 2010 r. urodziłam dziecko. Jaką ulgę mogę odliczyć? Czy mąż także ma do niej prawo?

Nie. Rodzice mają jeden wspólny limit ulgi. To oznacza, że jedno z nich może ją odpisać w całości albo mogą podzielić się ulgą w dowolnej proporcji (np. po połowie). Wysokość ulgi wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc. Skoro dziecko urodziło się w październiku, miesięczny limit trzeba przemnożyć przez trzy.

9. Opiekuję się 30-letnią niepełnosprawną córką. Pobieram na nią dodatek pielęgnacyjny. Czy mogę się z nią rozliczyć?

Tak. Samotny rodzic może rozliczać się z dzieckiem bez względu na jego wiek, gdy ma ono przyznany zasiłek (dodatek pielęgnacyjny) lub pobiera rentę socjalną.

10. Czy mogę złożyć zeznanie przez Internet?

Tak. Można wysłać PIT przez Internet, korzystając ze strony Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl

11. Mieszkam z córką i jej mężem. Młodzi nie pracują. Czy mogę rozliczyć się razem z córką?

Nie. Ponieważ córka zmieniła stan cywilny, to pomimo że jest na twoim utrzymaniu, nie możesz rozliczyć się wspólnie z nią.

12. Syn weekendy i jeden miesiąc wakacji spędza z byłym mężem. Czy oboje możemy skorzystać z ulgi na dziecko?

Tak. W takiej sytuacji powinnaś kwotę 3,09 zł (wysokość ulgi za 1 dzień) pomnożyć przez liczbę dni w miesiącu, w które syn był pod twoją opieką (np. w lutym 20 dni). Były mąż powinien zrobić to samo. Uzyskaną kwotę każde z was może odliczyć od podatku.

13. Czy mogę odliczyć darowiznę na radę rodziców?

Nie. Odliczenie dotyczy darowizn na rzecz organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, organizacji kościelnych. Rada rodziców działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty i nie można jej uznać za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego. Co za tym idzie, darowizny przekazane na rzecz rady rodziców nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Nasz ekspert:
Paweł Huczko,
prawnik, ekspert portalu www.wieszjak.pl

Alicja Hass / Pani domu