POLECAMY

Ulga podatkowa dla samotnych matek

Jesteś matką samotnie wychowująca dziecko? Odlicz to od swojego rozliczenia podatkowego za 2011 rok.

Jesteś matką samotnie wychowująca dziecko? Odlicz to od swojego rozliczenia podatkowego za 2011 rok.

Ulga podatkowa dla samotnych matek

Według przepisów o PIT matka samotnie wychowująca dziecko to rodzic lub opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, wdową, rozwódką, albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. W odniesieniu do osób rozwiedzionych decyduje orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Za matkę samotnie wychowującą dzieci uważa się także podatnika pozostającego w związku małżeńskim, którego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Do rozliczenia ulgi na dziecko służy zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Kwotę odliczenia wskazuje się w załączniku PIT-O. W PIT-O należy podać liczbę dzieci, numery PESEL, kwoty odliczeń oraz miesiące, za które należy się odliczenie. Na każde dziecko przysługuje 92,76 zł miesięcznego odliczenia, co w przeliczeniu rocznym daje kwotę 1112, 04 zł.
Samotny rodzic może również skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, czyli wspólnego rozliczenia podatku wraz z dzieckiem. W ten sposób matka wychowująca samotnie dziecko zaoszczędzi na podatku, gdyż dzieli swoje dochody na dwa, a podatek jest naliczany od mniejszej kwoty.

Jakie warunki, oprócz statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, trzeba spełnić by móc rozliczyć się na preferencyjnych zasadach w danym roku podatkowym?

  • wychowywać dziecko do ukończenia 18 lub 25 r. ż., które uczy się lub studiuje. Dodatkowo dziecko pracujące w danym roku podatkowym nie powinno uzyskać dochodów przekraczających kwotę 3089 zł.
  • opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, wiek w tym przypadku nie ma znaczenia
  • nie może prowadzić działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem liniowym 19%, kartą podatkową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawą skorzystania z tego rodzaju rozliczenia jest złożenie wspólnego zeznania w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2012 roku.

Źródło: www.artivia.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/7 lat temu
Samotnej matce zawsze jest trudniej niż parze. Ale i kobiety potrafią nieźle zarabiać, co do form oszczędzania to zawsze w tym może pomóc doradca, mi pomaga open. Niestety trzeba myśleć nie tylko o przyszłości dzieci ale i naszej głównie o prywatnej emeryturze.
/7 lat temu
Samotna matka myśłąc o swoim dziecku to musi przede wszystkim oszczędzać. Tylko wiadomo- pieniędzy mało, wydatków wiele. I jak tu wybrać odpowiedni produkt?