Rodzina na Swoim a kupno nieruchomości

Aktualnie spłacam kredyt hipoteczny, zaciągnięty w ramach programu „Rodzina na swoim”. Rozważam teraz zakup kawalerki, a więc drugiej nieruchomości, ze środków własnych. Czy w trakcie spłaty kredytu w programie „Rodzina na swoim” mogę kupić drugie mieszkanie? Czy stracę wówczas dopłaty?
/ 20.03.2012 07:07

Aktualnie spłacam kredyt hipoteczny, zaciągnięty w ramach programu „Rodzina na swoim”. Rozważam teraz zakup kawalerki, a więc drugiej nieruchomości, ze środków własnych. Czy w trakcie spłaty kredytu w programie „Rodzina na swoim” mogę kupić drugie mieszkanie? Czy stracę wówczas dopłaty?

Znowelizowana Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która weszła w życie dn. 31 sierpnia 2011r. wymienia dodatkowe przypadki, w których zaprzestaje się stosowania dopłat. Art. 9 ust. 3 w/w ustawy wskazuje jednoznacznie, że zaprzestaje się stosowania dopłat w sytuacji „uzyskania przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku”. Zgodnie z interpretacją dokonaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, postanowienia w/w artykułu będą dotyczyły czynności cywilno-prawnych dokonywanych w okresie stosowania dopłat po dacie wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli po 31 sierpnia 2011r., bez względu na datę zawarcia umowy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego. Zatem, jeżeli docelowy kredytobiorca w okresie uzyskiwania dopłat stanie się właścicielem jakiejkolwiek innej nieruchomości mieszkalnej i prawa do tejże nieruchomości nie nabędzie w drodze spadku, to utraci tym samym prawo do otrzymywania dopłat w ramam programy Rodzina na Swoim. Nabycie praw do wymienionej w ustawie nieruchomości powinno zostać zgłoszone do banku, który udzielił preferencyjnego kredytu mieszkaniowego w celu dokonania stosownych zmian w umowie kredytowej zmierzających do przekształcenia kredytu w standardowy kredyt mieszkaniowy.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego