Pit 2013- co jeszcze można odliczyć?

W 2013 roku zmieniają się niektóre ulgi podatkowe. Wprowadzone są niewielkie zmiany oraz nowe zasady naliczania ulgi na internet i ulgi na dziecko. Oto o czym jeszcze warto pamiętać, rozliczając się za 2012 rok.
/ 12.03.2013 07:23

W 2013 roku zmieniają się niektóre ulgi podatkowe. Wprowadzone są niewielkie zmiany oraz nowe zasady naliczania ulgi na internet i ulgi na dziecko. Oto o czym jeszcze warto pamiętać, rozliczając się za 2012 rok.

Pit 2013- co jeszcze można odliczyć?

Odliczyć od dochodu możemy:

ULGĘ NA INTERNET - tak jak w poprzednich latach, tak i w 2013 r. możemy odliczyć od dochodu wydatki poniesione na internet do 760 zł rocznie. Jednak warto pamiętać, że to ostatni rok ulgi internetowej w tej formie. Od przyszłego roku ulga będzie przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy dotychczas z niej nie korzystali lub zrobili to po raz pierwszy w rozliczeniu za 2012 rok. Taka forma ulgi będzie obowiązywać tylko przez dwa lata.

ODLICZENIE SKŁADEK NA IKZE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (odliczamy ją od podstawy opodatkowania). Warto pamiętać, że odliczenie podatkowe nie dotyczy osób korzystających z IKE, które będą mogły pobrać zgromadzone na koncie oszczędności bez podatku. W przypadku środków z IKZE w chwili ich wypłaty, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Minimalna kwota składki na IKZE to 665,28 zł, a maksymalna 4030,80 zł.

DAROWIZNY - na cele pożytku publicznego, religijnego lub krwiodawstwa, pamiętając, że kwota nie może być jednak większa niż 6% dochodu. W przypadku darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie ma limitu kwotowego.

ULGĘ ODSETKOWĄ - wynikająca z tzw. praw nabytych. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na potrzeby mieszkalne, obejmujące m.in. sfinansowanie budowy domu, zakupu domu czy też mieszkania. Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325 990 zł.

ULGĘ REHABILITACYJNĄ - obejmująca wydatki związane z zakupem leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Obejmuje ona nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Od podatku odliczyć możemy:

ULGĘ NA DZIECI - Możliwa jeśli miesięcznie na każde dziecko wydajemy minimum 92,67 zł. Pamiętajmy jednocześnie, że od 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe zasady naliczania ulgi prorodzinnej. Ulga ta będzie uzależniona od liczby dzieci i dochodów rodziny. Rodzinom z jednym dzieckiem, których dochody przekraczają 112 tys. rocznie nie będzie przysługiwała ulga. Zmianie ulegnie natomiast ulga w przypadku rodzin na trzecie (o 50%), czwarte oraz kolejne dziecko (o 100%). Zmiany te będą w pełni obowiązywały przy wypełnianiu PIT-u na 2013 roku.

ULGĘ ABOLICYJNA - przeznaczona dla osób uzyskujących niektóre dochody poza terytorium Polski. Pamiętajmy, że odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego za rok 2013 przy zastosowaniu do dochodów wymienionych w art. 27g ust. 1 ustawy metody wyłączenia z progresją.

ULGA NA INTERNET - tak jak w poprzednich latach w 2013 r. możemy odliczyć od dochodu wydatki poniesione na internet - do 760 zł rocznie. UWAGA! To ostatni rok obowiązywania ulgi internetowej w tej formie. Od 2013 roku, a więc przy wypełnianiu PIT-u w 2014 r., ulga będzie przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy dotychczas z niej nie korzystali lub zrobili to po raz pierwszy w roliczeniu za 2012 rok. Ulga będzie obowiązywać tylko przez dwa lata.

http://www.mowimyjak.pl/praca-i-kariera/prawo-i-podatki/co-mozemy-odliczyc-od-podatku-w-2013-r-pit-za-2012-r-ulgi-podatkowe-,106_50961.html
ULGA NA INTERNET - tak jak w poprzednich latach w 2013 r. możemy odliczyć od dochodu wydatki poniesione na internet - do 760 zł rocznie. UWAGA! To ostatni rok obowiązywania ulgi internetowej w tej formie. Od 2013 roku, a więc przy wypełnianiu PIT-u w 2014 r., ulga będzie przysługiwać tylko tym podatnikom, którzy dotychczas z niej nie korzystali lub zrobili to po raz pierwszy w roliczeniu za 2012 rok. Ulga będzie obowiązywać tylko przez dwa lata.

http://www.mowimyjak.pl/praca-i-kariera/prawo-i-podatki/co-mozemy-odliczyc-od-podatku-w-2013-r-pit-za-2012-r-ulgi-podatkowe-,106_50961.html