Na czym polega działalność KRUS? Kto może należeć do KRUS?

Działalność KRUS budzi w niektórych kręgach kontrowersje - krążą opinie, że utrzymywanie instytucji jest nieopłacalne, ponieważ wykonuje ona te same zadania, co ZUS.
rolnik na polu fot. Fotolia

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia rolników. Jej działalność została uregulowana ustawą z 1990 roku, a centralna siedziba znajduje się w Warszawie. W ramach KRUS funkcjonują 2 odrębne typy ubezpieczeń rolniczych. Są to ubezpieczenia emerytalno-rentowe (realizowane z dotacji budżetowych oraz składek rolników), a także wypadkowe, macierzyńskie oraz chorobowe (realizowane w całości ze składek). Działalność KRUS budzi w niektórych kręgach kontrowersje - krążą opinie, że utrzymywanie instytucji jest nieopłacalne, ponieważ wykonuje ona te same zadania, co ZUS.

Jak wygląda gospodarka finansowa KRUS?

Gospodarkę finansową KRUS finansują wymienione fundusze:

 • Fundusz składkowy. Jest tworzony ze składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie. Nie jest on funduszem celowym.
 • Fundusz emerytalno-rentowy. Powstaje ze składek na ubezpieczenie emerytalne, ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także dodatkowej dotacji z budżetu państwa.
 • Fundusz prewencji i rehabilitacji. Finansuje koszty rzeczowe, które wynikają z realizacji zadań KRUS. 
 • Fundusz administracyjny.
 • Fundusz rezerwowy.

Kto musi używać numeru NIP? Do czego on służy?

Jakie warunki trzeba spełnić, by należeć do KRUS?

Należeć do KRUS może osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • zamieszkuje i prowadzi na terytorium Polski działalność rolniczą w pozostającym we własnym posiadaniu gospodarstwie rolnym,
 • prowadzi działalność na własny rachunek i osobiście.

Należeć do KRUS może też osoba, która przeznaczyła na zalesienie grunty swojego gospodarstwa.

Ubezpieczenia obejmują też małżonków, dzieci i pracujących wraz z rolnikami domowników.

CEIDG: rejestr wszystkich, którzy prowadzą działalność 

Jaka jest wysokość składek KRUS?

Wysokość składki emerytalno-rentowej jest wyliczana co roku. To 30% emerytury podstawowej, która obowiązywała w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie są ustalane raz na kwartał przez Radę Rolników.

Główne zadania KRUS

Do najważniejszych zadań KRUS zaliczamy np.:

 • przyznawanie i wypłata świadczeń finansowych z ubezpieczeń,
 • nieodpłatnej rehabilitacji osób uprawnionych do świadczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie rent strukturalnych,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.

Ile wynoszą składki ZUS 2017?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)