rolnik na polu fot. Fotolia

KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Działalność KRUS budzi w niektórych kręgach kontrowersje - krążą opinie, że utrzymywanie instytucji jest nieopłacalne, ponieważ wykonuje ona te same zadania, co ZUS.
Weronika Kwaśniak / 06.10.2017 15:25
rolnik na polu fot. Fotolia

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia rolników. Jej działalność została uregulowana ustawą z 1990 roku, a centralna siedziba znajduje się w Warszawie. W ramach KRUS funkcjonują 2 odrębne typy ubezpieczeń rolniczych. Są to ubezpieczenia emerytalno-rentowe (realizowane z dotacji budżetowych oraz składek rolników), a także wypadkowe, macierzyńskie oraz chorobowe (realizowane w całości ze składek). Działalność KRUS budzi w niektórych kręgach kontrowersje - krążą opinie, że utrzymywanie instytucji jest nieopłacalne, ponieważ wykonuje ona te same zadania, co ZUS.

Jak wygląda gospodarka finansowa KRUS?

Gospodarkę finansową KRUS finansują wymienione fundusze:

 • Fundusz składkowy. Jest tworzony ze składek na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie. Nie jest on funduszem celowym.
 • Fundusz emerytalno-rentowy. Powstaje ze składek na ubezpieczenie emerytalne, ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także dodatkowej dotacji z budżetu państwa.
 • Fundusz prewencji i rehabilitacji. Finansuje koszty rzeczowe, które wynikają z realizacji zadań KRUS. 
 • Fundusz administracyjny.
 • Fundusz rezerwowy.

Kto musi używać numeru NIP? Do czego on służy?

Jakie warunki trzeba spełnić, by należeć do KRUS?

Należeć do KRUS może osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • zamieszkuje i prowadzi na terytorium Polski działalność rolniczą w pozostającym we własnym posiadaniu gospodarstwie rolnym,
 • prowadzi działalność na własny rachunek i osobiście.

Należeć do KRUS może też osoba, która przeznaczyła na zalesienie grunty swojego gospodarstwa.

Ubezpieczenia obejmują też małżonków, dzieci i pracujących wraz z rolnikami domowników.

CEIDG: rejestr wszystkich, którzy prowadzą działalność 

Jaka jest wysokość składek KRUS?

Wysokość składki emerytalno-rentowej jest wyliczana co roku. To 30% emerytury podstawowej, która obowiązywała w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie są ustalane raz na kwartał przez Radę Rolników.

Główne zadania KRUS

Do najważniejszych zadań KRUS zaliczamy np.:

 • przyznawanie i wypłata świadczeń finansowych z ubezpieczeń,
 • nieodpłatnej rehabilitacji osób uprawnionych do świadczeń,
 • wypłacanie świadczeń kombatanckich inwalidom wojennym,
 • wypłacanie rent strukturalnych,
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych.

Ile wynoszą składki ZUS 2017?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)