jak reklamować towar, jak zareklamować towar fot. Fotolia

Jak reklamować towar - poradnik

Czy zawsze masz prawo do reklamacji?
Weronika Kwaśniak / 02.07.2014 13:07
jak reklamować towar, jak zareklamować towar fot. Fotolia

Nawet najlepiej przemyślany zakup może okazać się nietrafiony - towar może mieć ukrytą wadę, niewidoczną na pierwszy rzut oka. Co zrobić w tej sytuacji? Jak reklamować towar?

Kiedy i gdzie reklamować towar?

Wadliwy towar masz prawo reklamować u sprzedawcy. Jeśli jednak nie będzie on chciał uznać twojej skargi, możesz iść do sądu. Wyrok sądu konsumenckiego ma taką moc jak orzeczenie sądu powszechnego. Na złożenie reklamacji masz 2 lata od dnia zakupu. Jeśli kupiłaś rzecz używaną – termin wynosi rok. Reklamację musisz zgłosić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wykrycia wady.
Reklamować możesz każdy towar, nawet przeceniony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której obniżenie ceny było spowodowane wadą towaru, o której wiedziałaś już przed zakupem (np. umówiłaś się sprzedawcą, że z powodu pękniętego szwu na sukience, sprzeda ci ją z rabatem).

Jak reklamować towar?

Aby zareklamować towar, powinnaś pójść do sklepu, w którym robiłaś zakupy i zgłosić swoje uwagi. Sprzedawca da ci druk dotyczący zgłoszenia niezgodności towaru z umową (czasem należy samodzielnie napisać oświadczenie). Trzeba będzie opisać, na czym ta niezgodność polega, a także określić, czego się domagasz. Możesz żądać nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy.
Sprzedawca powinien w ciągu 14 dni ustosunkować się do reklamacji. Jeżeli się do ciebie nie odezwie, to znaczy, że ją uznał.
Masz prawo domagać się pełnego zwrotu pieniędzy za swój zakup tylko wtedy, gdy:
  • sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową (poprzez wymianę albo naprawę), bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;
  • naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie (przepisy nie precyzują, co to znaczy – pod tym określeniem należy rozumieć niczym nieuzasadnioną przedłużającą się naprawę).
  • naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.

Co robić, gdy sprzedawca nie uwzględni reklamacji?

Jeśli sprzedający odrzuci twój wniosek, możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej.
Gdy zdecydujesz się na postępowanie poprzez sąd konsumencki, druk wniosku dostaniesz w sekretariacie sądu konsumenckiego lub znajdziesz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów IH – ich lista jest dostępna na www.uokik.gov.pl.
Wypełniony wniosek składasz do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu IH. Postępowanie jest bezpłatne, chyba że rozpoznanie sprawy wymaga np. ekspertyzy biegłego.
Sąd konsumencki rozpatrzy sprawę, gdy zgodzą się na nią obie strony sporu – ty i sprzedawca. Jeżeli sprzedawca odmówi, pozostaje ci tylko złożyć pozew do sądu powszechnego.
Sąd konsumencki rozstrzyga sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł.

Na podstawie tekstu Alicji Hass z "Pani domu"

Sprawdź inne porady finansowe: