POLECAMY

Czy naprawdę musisz płacić abonament radiowo-telewizyjny?

Kto jest zwolniony z tej opłaty?
Czy naprawdę musisz płacić abonament radiowo-telewizyjny? fot. Fotolia
Od stycznia 2015 roku abonament za usługi radiowo-telewizyjne znowu wzrośnie. Z obecnej kwoty, czyli z 19,30 zł do 21,50 zł miesięcznie. Wzrost opłaty wydaje się być co prawda symboliczny, ale i tak przy tej okazji nasuwają się nam myśli, czy faktycznie musimy go płacić?

To, czy ktoś musi płacić abonament, czy też nie, reguluje ustawa. Faktycznie jest tak, że w większości przypadków, jeśli posiadasz odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz płacić stosownie wysoki do posiadanej usługi abonament. Kto zatem jest zwolniony z opłaty?

Przede wszystkim seniorzy

Seniorzy są tą grupą uprzywilejowaną, która nie musi płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Do seniorów zaliczani są renciści i emeryci po 60 roku życia. Jednak nie każda z takich osób ma to prawo automatycznie. Posiadają je ci seniorzy, których świadczenia miesięczne brutto są mniejsze niż połowa aktualnej średniej pensji brutto (jest ona co miesiąc wyliczana przez GUS) oraz wszyscy bez wyjątku, którzy ukończyli 75 ro życia.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zwolnienie z opłaty?

 • Jeżeli jesteś uprzywilejowaną osobą, musisz wypełnić stosowne oświadczenie i złożyć je w dowolnym punkcie pocztowym. Jeżeli tego nie zrobisz, możesz być obciążona za zaleganie w opłatach abonamentu radiowo-telewizyjnego.
 • Jeżeli sama nie masz prawa do zwolnienia z opłaty, ale mieszkasz z taką osobą, również możesz zyskać to prawo. Abonament płaci się bowiem od gospodarstwa domowego, a nie od osoby. W związku z tym, jeśli wraz z tobą w jednym gospodarstwie mieszka senior, który jest zwolniony z opłaty, ty również możesz jej nie płacić. Od tej zasady wykluczone są jedynie te gospodarstwa, w których mieszkają co najmniej dwie osoby powyżej 26 roku życia i którym nie przysługuje prawo do zwolnienia z opłaty. Wówczas od takiego gospodarstwa domowego trzeba płacić abonament, nawet wtedy, gdy mieszka w nim zwolniony z opłaty senior.

Kto jeszcze jest zwolniony z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny?

Pełną listę osób zwolnionych z opłat za radio czy telewizor można znaleźć na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wśród takich osób znajdują się:
 • inwalidzi I grupy;
 • otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego (np policjanci);
 • posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu;
 • niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;
 • bezrobotni.

Zobacz też:

Na podstawie artykułu Igora Lagendy z Poradnika Domowego
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)