POLECAMY

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwiększyła się lista osób uprawnionych do niepłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego
Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Do marca mogli korzystać z tego przywileju m.in. inwalidzi I grupy i osoby powyżej 75. roku życia.

Obecnie zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje również:

- emerytom, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
- rencistom, trwale niezdolnym do pracy;
- bezrobotnym;
- osobom korzystającym z pomocy społecznej;
- mającym prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Wniosek o zwolnienie z abonamentu należy złożyć na poczcie. Trzeba będzie do niego dołączyć dokument potwierdzający nowe uprawnienie, np. odcinek emerytury z podaną wysokością świadczenia czy zaświadczenie z urzędu pracy.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po tym, w którym złożyło się wniosek.

Uwaga!
Opłata za odbiornik radiowy wynosi obecnie 5,30 zł miesięcznie, a za telewizyjny – 17 zł. Osoby, które już opłaciły abonament, będą mogły ubiegać się o jego zwrot.

Porady prawne i finansowe - forum >>

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
Niech pan prezes z płacenie nie przesadza brak mu pieniędzy na loty z żoną i zabawy i tak programy 1.2.3.sa do niczego buduje kieszeni serjalom