Zasiłki macierzyńskie w 2013 roku dla kobiet prowadzących firmę

Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o zasiłek macierzyński prowadząc własną firmę. Dowiedz się, jakie dokumenty musisz złożyć, aby otrzymać to świadczenie. Przeczytaj, ile wynoszą zasiłki macierzyńskie oraz przez jaki czas są wypłacane kobietom prowadzącym własną działalność gospodarczą w 2013 roku?
/ 10.05.2013 18:27

Kto jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego?

Kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą uprawnione są do zasiłku macierzyńskiego pod warunkiem, że są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Jeśli urodzimy dziecko w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (tzn. w okresie przerwy w ubezpieczeniu), prawo do zasiłku macierzyńskiego nie będzie nam przysługiwało, zarówno w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jak i za okres po wznowieniu wykonywania tej działalności.

Świadczenie to przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego: urodziła dziecko, adoptowała je lub przyjęła na wychowanie na zasadach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać zasiłek macierzyński należy złożyć:

- zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (za okres przed porodem),

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (za okres od dnia porodu) oraz

- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3b.

W przypadku kiedy ubiegamy się o zasiłek macierzyński z powodu adopcji dziecka:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego o wystąpieniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, zawierające datę urodzenia dziecka,

- oświadczenie ubezpieczonego o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

A kiedy przyjmujemy dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:

- prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy rodziną zastępczą a starostą,

- dokument potwierdzający wiek dziecka.

Jak długo są wypłacane zasiłki macierzyńskie?

Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego kobietom prowadzącym własną działalność gospodarczą równa się okresowi urlopu macierzyńskiego (od 2013 r. urlopu rodzicielskiego) w Polsce. O wymiarze urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego) w 2013 roku przeczytaj w poniższym artykule.

Polecamy: Urlop macierzyński w 2013 roku

Jaka jest wysokość zasiłków macierzyńskich?

Wysokość zasiłków macierzyńskich wypłacanych kobietom prowadzącym własne firmy zależy od wielu czynników: wysokości opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, długości prowadzenia działalności gospodarczej, zmieniają się w zależności od np. średniej pensji krajowej. 

Przerwanie zasiłku macierzyńskiego

Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego co najmniej 8 tygodni po porodzie, uprawniona do zasiłku macierzyńskiego kobieta może przerwać okres pobierania tego świadczenia, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej i dokończyć go po zabraniu dziecka do domu.

Wykorzystanie świadczenia może także przerwać w momencie, kiedy sama wymaga opieki szpitalnej. Wtedy ubezpieczony ojciec dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres, w którym się dzieckiem opiekuje. Ważne jednak, żeby nastąpiło to nie wcześniej niż po 8 tygodniach wykorzystania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.

Łączny wymiar zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną matkę dziecka i ubezpieczonego ojca dziecka nie może przekraczać pełnego okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Kiedy można zrezygnować z wykorzystywania zasiłku macierzyńskiego?

Kobieta prowadząca własną firmę po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego może dobrowolnie zrezygnować z pozostałej jego części. 

Zobacz także: Ile firm należy do kobiet?