Kto odpowiada za kradzież na wakacjach - praktyczne porady

Kto odpowiada za kradzież podczas wakacji fot. Fotolia.pl
Dowiedz się, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za utracone mienie
Karolina Kalinowska / 28.08.2015 11:24
Kto odpowiada za kradzież podczas wakacji fot. Fotolia.pl

Bardzo często biura podróży całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność za rzeczy klienta utracone w trakcie wyjazdu. Kto i kiedy wg prawa ponosi odpowiedzialność za utracone mienie turysty?

Kto odpowiada za utracone rzeczy turysty?

Zgubiony bagaż, kradzież rzeczy z hotelowego pokoju lub utrata portfela w trakcie zwiedzania to sytuacje, do których często dochodzi w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Jaka jest rola biura podróży w przypadku, gdy ma miejsce któraś z wyżej wymienionych sytuacji?

Kiedy odpowiada biuro podróży?

Jeśli na wakacjach zorganizowanych przez biuro podróży dojdzie do zgubienia lub kradzieży rzeczy, np. z hotelowego pokoju, to za takie zdarzenie ponosi odpowiedzialność organizator imprezy turystycznej. Jednak w przepisach można jednak znaleźć adnotację, która stwierdza, że jest wyjątek od tej reguły:
Organizator imprezy turystycznej nie będzie odpowiedzialny za szkody, jeśli niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania zostało spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem klienta. Odpowiedzialność wyłącza też tzw. siła wyższa, czyli działanie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia.

Inaczej będzie z kolei w momencie, kiedy klient, wbrew zaleceniom pilota wycieczki, lekkomyślnie spaceruje po mieście z portfelem w tylnej kieszeni spodni i pada ofiarą kieszonkowców.

Co zrobić, gdy organizator chce uniknąć odpowiedzialności?

Obowiązujące przepisy jasno określają zasady odpowiedzialności organizatora imprezy turystycznej. Jednak bardzo częstą praktyką biur podróży jest chęć jej uniknięcia i wprowadzenie do umów zapisów całkowicie lub pośrednio wyłączających ich odpowiedzialność. Są to działania niezgodne z prawem. Zjawisko stało się na tyle powszechne, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił przyjrzeć się wybranym biurom podróży i skontrolować treść zawieranych przez nich umów.

W efekcie podjętych działań Urząd uznał za niezgodny z prawem zapis mówiący o tym, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione podczas wyjazdu. Zdaniem UOKiK biurom podróży nie wolno całkowicie wyłączyć swojej odpowiedzialności za rzeczy klienta utracone podczas zorganizowanych przez nich imprez.

Na podstawie informacji prasowej Rzetelnyregulamin.pl

Więcej praktycznych porad:

Tagi: podróż

Redakcja poleca

REKLAMA