Jak sprawdzić biuro podróży fot. Fotolia.pl

Jak sprawdzić biuro podróży - praktyczne porady

Przed wykupieniem wycieczki warto sprawdzić jej organizatora. Na co zwrócić szczególną uwagę?
Alicja Hass / 26.06.2015 14:35
Jak sprawdzić biuro podróży fot. Fotolia.pl

Lubimy wyjeżdżać do ciepłych krajów, gdzie mamy gwarancje pogody. Jak wynika z danych w ubiegłym roku z oferty letniej biur podróży skorzystał co trzeci Polak. Nie zawsze jednak wymarzony raj okazuje się nim w rzeczywistości. Dlatego przed podpisaniem umowy z organizatorem warto dokładnie go prześwietlić. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nic złego nam się nie przytrafi.

Jak sprawdzić biuro podróży?

 • Upewnij się, czy biuro działa legalnie - rejestr organizatorów prowadzą urzędy marszałkowskie. Możesz skontaktować się tym, który jest właściwy ze względu na siedzibę biura i sprawdzić wiarygodność organizatora. Zapytaj też, czy były na niego jakieś skargi a także czy w sprawie biura nie toczy się postępowanie administracyjne.
 • Każdy touroperator musi być wpisany do specjalnego rejestru – Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wejdź na stronę www.turystyka.gov.pl, na której znajduje się ten rejestr.
 • Znając NIP organizatora, możesz sprawdzić, jego wiarygodność finansową - w tym celu powinnaś wejść na stronę Krajowego Rejestru Długów - www.konsument.krd.pl. Najpierw jednak musisz się zarejestrować, wypełniając specjalny formularz. Mając konto, w ramach bezpłatnego pakietu możesz przez 12 miesięcy monitorować 2 firmy.
 • Warto również sprawdzić, czy biuro ma certyfikat Polskiej Izby Turystyki - tę informację znajdziesz na stronie www.pit.org.pl, w zakładce "lista członków". Gdy nie ma tam twojej firmy to znak, że nie spełnia wymagań stawianych przez tę organizację.

Pamiętaj! Przeczytaj dokładnie umowę

Uważnie zapoznaj się z treścią umowy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zwróć się do pracownika biura o ich  wyjaśnienie. Umowa z biurem powinna być zawarta na piśmie. Muszą się w niej znaleźć następujące dane:
 • Nazwa organizatora, jego numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki, NIP oraz imię, nazwisko i funkcję osoby, która w jego imieniu podpisuje umowę,
 • Trasa wycieczki,
 • Termin imprezy i czas jej trwania,
 • Szczegółowy program - opis środka transportu, data, godzina, miejsce wyjazdu i powrotu, miejsce pobytu, położenie i standard hotelu, liczbę i rodzaj posiłków, harmonogram zwiedzania,
 • Cena usługi turystycznej - z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych należności i opłat, których nie zawarto w informacjach reklamowych,
 • Sposób zapłaty,
 • Rodzaj i zakres ubezpieczenia, jakimi objęty jest turysta,
 • Termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jest od tego zależny,
 • Sposób zgłaszania reklamacji i termin, w jakim trzeba to zrobić - jeśli umowa nie stanowi inaczej mamy na to 30 dni,
 • Podstawy prawne i konsekwencje jej zawarcia.
Ważne! Organizator ma prawo zmienić cenę wycieczki nie później niż 20 dni przed wyjazdem i tylko w razie: wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych lub kursów walut - musi to być zastrzeżone w umowie.

Niektóre umowy zawierają tzw. klauzule niezgodne z prawem - ich wykaz znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – www.uokik.gov.pl. Wycieczka last minute nie podlega reklamacji! Przeczytaj również warunki ubezpieczenia – szczególnie część dotyczącą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że w razie jakiegoś przykrego zdarzenia na urlopie, nie dostaniesz odszkodowania. Dlatego rozważ dodatkowe ubezpieczenie np. kosztów leczenia za granicą.

Warto wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu - to koszt ok. 2–3 % wartości wycieczki. W razie problemów (np. choroby) nie stracisz wszystkich wpłaconych pieniędzy.

Więcej podróżniczych inspiracji:

Tagi: podróż