Oczko

Oczko

W grze może brać udział dowolna liczba osób. Potrzebna jest talia 36 kart. Karty mają następującą wartość w oczkach: A – 11 oczek, K – 4, D – 3, W – 2 oczka, reszta – według nominału podanego na karcie. K, D i W występują w tej grze pod nazwą „obrazki”.
/ 28.09.2016 10:19
Oczko

Przed rozpoczęciem gry gracze ustalają górną i dolną granicę stawki na bank. Jako pierwszy stawia bankier. Następnie rozdaje wszystkim graczom, również sobie, po jednej karcie. Górną kartę pozostałej talii odkrywa się i w poprzek na nią kładzie się resztę zakrytych kart.

Poniter siedzący po lewej stronie bankiera sprawdza swoją kartę i w zależności od jej wartości, stawia na bank. Poniter nie może postawić mniej niż wynosi dolna granica stawki oraz więcej niż postawił bankier. Stawiając, poniter dokupuje sobie niezbędną ilość kart.

Poniter wygrywa w przypadku uzbierania „oczka” (21oczek), dwóch Asów lub pięciu „obrazków”. Jeśli poniter uzbiera więcej niż 21 oczek – przegrywa, dlatego przed uzbieraniem wymienionej liczby oczek poniter może przerwać dokupowanie kart.

Dopiero po dokupieniu niezbędnej ilości kart przez ponitera, może dokupować bankier. Bankier wygrywa i przegrywa na tych samych zasadach co poniter. Z tym, że w przypadku uzbierania przez bankiera 15 oczek ma on obowiązek dokupić jeszcze jedną kartę, natomiast w przypadku uzbierania 17 oczek już nie ma prawa dokupować. W innych przypadkach bankier sam decyduje czy dokupować czy nie dokupować kart.

W momencie, gdy bankier stwierdzi, że dokupił już niezbędną ilość kart, poniter i bankier odkrywają swoje karty. Ten, który uzbiera więcej oczek w granicach 21 – wygrywa. W przypadku uzbierania równej ilości oczek wygrywa bankier. Wygrywając, poniter zrywa bank i zostaje nowym bankierem. Przegrywając dostawia równowartość swojej poprzedniej stawki.

Po rozgrywce z pierwszym poniterem bankier składa zagrane karty i kładzie je pod spód talii koszulką do góry. Następnie pobiera sobie kartę i gra z kolejnym poniterem. Natomiast jeśli poprzedni poniter uzbierał więcej niż 21 oczek i karta bankiera nie uczestniczyła w rozgrywce – bankier gra kartą wcześniej rozdaną dokupując do niej inne.

Jeśli w ciągu czterech kolejek gry lub w przypadku trzykrotnego powiększenia się kwoty w banku bank nie został zerwany – bankier ma prawo zdjąć bank (tzn. zabrać sobie całą kwotę). Jednak podczas ostatniej (tzn. czwartej) kolejki bankier ma obowiązek grać z każdym poniterem swoją odkrytą kartą. W przypadku zdjęcia banku nowym bankierem zostaje gracz siedzący po lewej stronie poprzedniego bankiera.

Jeśli poniter chce dokupić więcej kart, a talia się wyczerpała (wraz z odkrytą dolną kartą), bankier ma obowiązek dostawić bank, tzn. podwoić jego dotychczasową wartość. W tej sytuacji poniter ma prawo albo zrzucić swoje karty, albo je zostawić.

Bankier nie ma prawa dokupić dolnej odkrytej karty z talii nawet jeśli mu ona przypada, lecz powinien grać tymi, które wcześniej dobrał.

Przy tasowaniu po dokupieniu dolnej odkrytej karty talii (również przy tasowaniu w trakcie jednej kolejki) gracze mają prawo zostawiać posiadane karty lub też oddawać je do ponownego rozdania.

Ta gra ma też inną wersję. Jej zasady w nieznacznym tylko stopniu różnią się od zasad wersji podstawowej. Poniżej zamieszczam wyłącznie różnice występujące w II wersji.

Po rozdaniu wszystkie pozostałe karty kładzie się koszulką do góry bez odkrywania górnej karty. Karty zagrane należy odkładać do oddzielnej talii. Natomiast po wyczerpaniu talii biorącej udział w grze należy przetasować zagrane karty i ponownie rozdać.

W przypadku uzbierania 15 oczek nie ma obowiązku dokupowania przez bankiera dodatkowej karty.

Bankier podczas jednego rozdania gra ze wszystkimi poniterami pierwszą swoją kartą dokupując do niej inne i zrzucając je przed rozgrywką z kolejnym poniterem. Po zagraniu jednej kolejki i rozdaniu poniterom kart bankier odkrywa swoją kartę, którą gra ze wszystkimi poniterami podczas całej nowej kolejki.

Źródło: Wydawnictwo KARUZELA