BaZi i Feng Shui - dalecy krewni?

BaZi i Feng Shui - dalecy krewni?

Człowieka zawsze fascynowały wielkie tajemnice życia. Często zadajemy sobie pytanie: jaki jest cel naszej obecności na Ziemi? Co możemy zrobić, aby żyło nam się lepiej? W ciągu wieków, Chińczycy w poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania zgromadzili ogromną wiedzę.
/ 01.03.2010 15:21
BaZi i Feng Shui - dalecy krewni?

Analizując wzajemne oddziaływanie pomiędzy Człowiekiem, środowiskiem, czasem i Wszechświatem (często zwanym Niebem), zaczynamy zauważać pewną prawidłowość. Prawidłowość ta ukazuje cykliczny wpływ tych energii Wszechświata, którymi zostajemy obdarzeni w momencie naszych narodzin. Informacja ta jest zakodowana, czy też wpisana w formie Ośmiu Znaków ("Od tłumacza: słowa "osiem znaków" to po chińsku BaZi - stąd nazwa całego systemu). Studiowanie BaZi i praktykowanie go ma nam pozwolić na odczytanie tego kodu i odkrycie naszego przeznaczenia.

BaZi można porównać do metody diagnostycznej, stworzonej po to, aby rozpoznać stan pacjenta. A Feng Shui można porównać do recepty, wypisanej w celu rozwiązania problemu, czyli wyleczenia osoby, która na coś cierpi. Powszechne jest, że wielu znanych mistrzów Feng Shui to także Mistrzowie BaZi (a przynajmniej posługują się co najmniej jedną techniką analizy Przeznaczenia, jeśli nie BaZi to Systemem Purpurowej Gwiazdy – Zi Wei).

Na pierwszym miejscu Przeznaczenie, na drugim miejscu Szczęście, na trzecim Feng Shui.

Wykres przeznaczenia

Osiem Znaków zwanych BaZi przedstawia statyczny wykres naszego przeznaczenia. Te osiem znaków określanych jest jako „Ming” (albo Życie). Nasze Przeznaczenie, inaczej Ścieżka Życia podzielone jest na odcinki, które reprezentują dziesięcioletnie okresy życia. Okresy te nazywamy Filarami Szczęścia.Filary Szczęścia można uznać za Ścieżkę Życia. Nazywamy je czasem czynnikiem Szczęścia.

Jeśli mamy Dobry Wykres Życia, potrzebujemy wsparcia ze strony Szczęścia, aby nasz prawdziwy potencjał mógł się ujawnić i zostać wykorzystany. I odwrotnie, tak zwany Słaby Wykres Życia może zostać wsparty dzięki korzystnemu zestawieniu Filarów Szczęścia. Przy Dobrym Wykresie Życia, niekorzystne czy wręcz złe czynniki Szczęścia nie są tak destrukcyjne jak w sytuacji, gdy Słaby Wykres Życia wchodzi w fazę Niedobrych Filarów Szczęścia.

Zobacz także: Krótka historia Feng Shui

Można powiedzieć, że zarówno wyboiste drogi, napotykane trudności jak i łagodne szlaki naszego życia zależą od jakości naszych osobistych Filarów Szczęścia. Każdy z tych filarów składa się z dwóch znaków: Niebiańskiego Pnia I Ziemskiego Konara. Elementy (czyli żywioły) tych znaków zarządzają okresem dziesięciu lat życia człowieka, przy czym przez pierwsze pięć lat silniejsze oddziaływanie ma Niebiański Pień, a podczas kolejnych pięciu większy wpływ ma Ziemski Konar.
Praktykowanie Feng Shui bez znajomości BaZi. Studenci często zadają mi następujące pytanie: "Czy ja koniecznie potrzebuję studiować BaZi aby móc praktykować Feng Shui?" Dlatego nie byłem zaskoczony, gdy któregoś dnia pewien student również mi je zadał. "Odpowiedź jest naprawdę prosta" powiedziałem. "Możesz praktykować Feng Shui bez znajomości BaZi, jednak dopiero znajomość BaZi pozwala w pełni efektywnie wykorzystać i stosować wiedzę z dziedziny Feng Shui".

Mówi się też, że na pierwszym miejscu jest Przeznaczenie, potem Szczęście a dopiero potem Feng Shui. Przecież jeśli nie znasz swoich możliwości czy potencjału, trudniej jest Ci stwierdzić co jest dla Ciebie dobre a co nie. BaZi pozwala postawić diagnozę a Feng Shui znaleźć sposób na radzenie sobie z własnym Przeznaczeniem. To zupełnie jak podczas wizyty u lekarza, który aby poprawnie wypisać receptę, najpierw musi postawić diagnozę. Tak się jakoś składa, że większość uznanych nauczycieli i mistrzów Feng Shui to jednocześnie mistrzowie BaZi. Jak sądzicie, dlaczego tak jest?

Chociaż nauka BaZi nie jest absolutnie niezbędna do praktykowania Feng Shui to jednak przy pomocy BaZi można znacznie rozwinąć swoją wiedzę teoretyczną i rozwinąć zdolności praktyczne w dziedzinie Feng Shui. Oczywiście prawdziwy ekspert Feng Shui jest w stanie odczytać większość symptomów tylko na podstawie analizy danego miejsca, czyli na podstawie czynników Feng Shui, ale należy zrozumieć, że takie podejście ma swoje ograniczenia. Feng Shui nie jest systemem zasad przeznaczonych do analizy naszego przeznaczenia. Podobnie rzecz się ma z BaZi - nie możemy użyć BaZi do analizy Feng Shui, ponieważ BaZi jest systemem stworzonym do analizy Przeznaczenia, a nie Feng Shui. Jednak te dwa systemy wzajemnie się uzupełniają.

Podobnie jak nauka matematyki upraszcza i ułatwia naukę fizyki, tak nauka BaZi usuwa pewne przeszkody pojawiający się podczas studiowania i praktykowania zaawansowanych reguł Feng Shui.

BaZi pomocne w zrozumieniu Feng Shui

BaZi otwiera wiele drzwi do Feng Shui; na przykład liczne formuły systemu San He (Trzy Harmonie) są podobne do formuł z Czterech Filarów Przeznaczenia. Jedna z nich to formuła 12 Faz Wzrostu - którą wiele osób uważa za "tajną" metodę wodnego smoka, w powszechnym mniemaniu metodę przynoszącą zamożność. Ale niewielu wie, że jej podstawy pochodzą z tego samego źródła: opracowań 12 Faz Wzrostu Chi - BaZi Ming Li. Znajomość tych podstaw BaZi ułatwia zrozumienie formuł wody, a studenci mogą natychmiast rozpoznać i zrozumieć prawdziwe ich znaczenie.

Niektóre formuły wydają się "nielogiczne" czy wręcz niepoprawne, gdy spojrzeć na nie tylko z perspektywy Feng Shui. Ponieważ ich antyczny autor pisząc je mógł zakładać, że studenci mają już "wstępną" wiedzę z innych dziedzin, takich jak 12 Faz Wzrostu BaZi. Podobnie, występujące w Bazi Niebiańskie Pnie i Ziemskie Konary pozostają w ścisłym związku z Feng Shui i bardzo podobnie się je interpretuje. Nawet coś tak podstawowego jak cykle w Teorii Pięciu Elementów, mające duże zastosowanie w Feng Shui stają się w pełni jasne dopiero, gdy poznamy zasady BaZi. "Teoria Pięciu Elementów może być Ci znana, ale czy wiesz, który z elementów działa najszybciej? A co z tym, który działa najwolniej? Czy Ziemia szybciej produkuje Metal, czy też Metal produkuje szybciej Wodę?" - zapytałem wspomnianego wyżej studenta.

Zobacz także: W czym pomoże Ci Feng Shui

Rozumiejąc BaZi, nie tylko będziesz wiedzieć, który element jest elementem produkującym kolejny w najszybszym tempie, ale także zrozumiesz kiedy w ogóle dany element będzie w stanie cokolwiek stworzyć, a kiedy nie; w jaki sposób ulega on osłabieniu, kiedy to się dzieje itd. Itd. Nauka BaZi wyposaża studentów w gruntowną wiedzę na temat Pięciu Elementów. Każda relacja pomiędzy poszczególnymi elementami jest inna. Tak zwane zderzenie Ognia Yin z Metalem Yang jest czymś całkowicie odmiennym od zderzenia Metalu Yang I Drzewa Yang…

Mimo, że BaZi I Feng Shui to odrębne dziedziny, jednak znajomość takich niuansów, jak te wspomniane wyżej pozwolą Ci dużo efektywniej stosować techniki i zasady Feng Shui. Jaki jest cel studiowania własnego przeznaczenia?

  • Pomoc w planowaniu długoterminowych rozwiązań Feng Shui;
  • Pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji - znając swój cykl dobrej lub gorszej fortuny, jesteśmy w stanie planować odpowiednie działania I podejmować właściwe decyzje, umożliwiające osiągnięcie jak najlepszych rezultatów;
  • Maksymalne wykorzystanie własnego potencjału - dzięki znajomości swoich dobrych okresów można poprawić swoją sytuację finansową dla firmy czy też podjąć słuszne decyzje inwestycyjne;
  • Można zredukować ryzyko niepowodzenia i unikać "wychylania głowy" w okresach temu niesprzyjających;
  • Zrozumienie swoich relacji z ludźmi; zrozumienie innych - ludzie oddziałują I reagują na różne osoby w odmienny sposób, w różnym czasie. Dzięki zrozumieniu astrologicznej relacji pomiędzy sobą, swoją rodziną i partnerem, można wybrać lepszy sposób komunikowania się I poprawić swoje stosunki z innymi;
  • Wybór właściwej drogi zawodowej - dowiedzenie się, jaki rodzaj kariery zawodowej jest dla nas odpowiedni może być bardzo istotnym momentem w życiu. Dlaczego nie wybrać zawodu, w którym można osiągnąć szczyty możliwości, który będzie sprawiać przyjemność I umożliwi rozwój?
  • Otoczenie - BaZi pozwala zrozumieć wpływ, jaki na nas wywierają otaczający nas ludzie - tak w rodzinie jak I w pracy. Kto jest w stanie nam pomóc, a kto nieświadomie hamuje nasz rozwój?
  • BaZi nie jest jedynie nauką uzupełniającą Feng Shui, na polu "Chińskiej Metafizyki" obie dziedziny są jednakowo ważne. Wzajemnie się uzupełniają, zarówno jeśli chodzi o teoretyczne zrozumienie zasad jak I zastosowanie ich w praktyce.

Autor: Joey Yap jest światowej sławy nauczycielem Feng Shui, prekursorem w dziedzinie nowoczesnego nauczania, popularyzacji I wykorzystania we współczesnym świecie Autentycznego Chińskiego Feng Shui I BaZi. Jest założycielem międzynarodowej szkoły Mastery Academy of Chinese Metaphysics™ z siedzibą w Kuala Lumpur w Malezji.

Anna Sztandera
Instruktorka Mastery Academy of Chinese Metaphysics™
Konsultantka i nauczycielka Feng Shui, BaZi i ZeRi
www.masterconsulting.pl 607-616-781