Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń 2013 oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wskazuje również wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

Rok podatkowy
Typ umowy


Wpływa na pensję netto pracownika:


Wpływa na koszty ponoszonę przez pracodawcę:
Ubezpieczenie wypadkowe: %


Zarobki:
Miesięczne zarobki: brutto

styczeń luty
marzec kwiecień
maj czerwiec
lipiec sierpień
wrzesień październik
listopad grudzien

Kalkulator nie dotyczy rozliczenia rocznego przy składaniu deklaracji podatkowych