Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop wychowawczy?
Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop wychowawczy?7 lat temu
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłuższej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Czytaj więcej
Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?
Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?8 lat temu
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  uprawnia do uzyskania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez instytucje medyczne działające w powszechnym publicznym systemie ochrony zdrowia (np. szpitale, poradnie, apteki) w trakcie czasowego pobytu zagranicznego (np. wycieczki turystycznej, podróży służbowej, urlopu, studiów bądź praktyk zagranicznych, poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego) dokonanego przez obywatela któregokolwiek z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Czytaj więcej
Zostałem zakażony w szpitalu - jak uzyskać odszkodowanie?
Zostałem zakażony w szpitalu - jak uzyskać odszkodowanie?8 lat temu
Może się zdarzyć, że podczas pobytu w szpitalu czy ośrodku zdrowia zostaniemy zakażeni groźnym wirusem, np. żółtaczką. Jakie należy wówczas podjąć kroki i do kogo się zwrócić o odszkodowanie i zadośćuczynienie? Czytaj więcej
Jakie zdarzenia uznaje się za wypadek przy pracy?
Jakie zdarzenia uznaje się za wypadek przy pracy?8 lat temu
Wypadek przy pracy należy odróżnić od wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, skutkujące urazem lub śmiercią, do którego doszło na skutek czynników zewnętrznych – w trakcie wykonywania pracy, poleceń przełożonych, podczas podróży służbowej czy szkolenia. Czytaj więcej
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu8 lat temu
Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu jest zbiorem 10 praw, które powinny być przestrzegane w każdym europejskim szpitalu lub oddziale dziecięcym. Karta została podpisana w 1988 roku przez 13 krajów na I Europejskiej Konferencji Stowarzyszeń na rzecz Dzieci w Szpitalu. Nie jest ona jeszcze ratyfikowana przez Polskę, podjęte zostały jednak w tym kierunku działania. Czytaj więcej
Co znajduje się w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych?
Co znajduje się w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych?8 lat temu
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych została ustanowiona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Dotyczy antydyskryminacyjnego i integracyjnego podejścia do osób niepełnosprawnych. Ma zapewnić takim osobom równy status prawny w stosunku do pozostałych obywateli. Czytaj więcej
Czy można odmówić dostępu do dokumentacji medycznej?
Czy można odmówić dostępu do dokumentacji medycznej?13 lat temu
Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Co zrobić, gdy szpital lub przychodnia odmówią udostępnienia dokumentacji medycznej? Zobacz, jak złożyć wniosek i do jakich instytucji można się zgłosić. Czy warto szukać pomocy u Rzecznika Praw Pacjenta? Czytaj więcej
Udostępnianie dokumentacji medycznej – formy i opłaty
Udostępnianie dokumentacji medycznej – formy i opłaty13 lat temu
Jako pacjent, masz prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Zobacz, w jakiej formie szpital może udostępnić dokumentację medyczną oraz czy za jej udostępnianie ma prawo pobierać opłaty. Czytaj więcej
Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?
Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?13 lat temu
Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie w zachowaniu ciągłości leczenia. Każdy szpital, przychodnia lub lekarz w gabinecie prywatnym ma obowiązek ją prowadzić. Jednak czy każdy może mieć dostęp do naszej dokumentacji medycznej? Dowiedz się, komu i w jakich sytuacjach przysługuje prawo dostępu do dokumentacji medycznej. Czytaj więcej
Jak zabezpieczane są medyczne dane wrażliwe?
Jak zabezpieczane są medyczne dane wrażliwe?13 lat temu
Medyczne dane wrażliwe, czyli informacje o naszym stanie zdrowia, kodzie genetycznym czy też nałogach, muszą podlegać specjalnej ochronie. Odpowiednie zabezpieczanie medycznych danych wrażliwych jest szczególnie ważne zwłaszcza, że dane te co raz częściej stają się przedmiotem zainteresowania wielu firm. Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA