Strobing - jak wykonać rozświatlający makijaż

Zobacz, jak wykonać taki makijaż
Karolina Kalinowska / 23.09.2015 04:29