Nowe 300 plus - zmiany fot. Adobe Stock

Nowe 300+ na dziecko. Każdy rodzic powinien zapoznać się z tymi zmianami

Program 300+ to świadczenie Dobry Start, który przysługuje rodzicom dzieci w wieku szkolnym. Wniosek składać można od 1 lipca do 30 listopada. Zmiany w 300+ polegają na tym, że możesz spodziewać się pieniędzy na wyprawkę jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Edyta Liebert / 30.06.2020 09:42
Nowe 300 plus - zmiany fot. Adobe Stock

Program Dobry Start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolny. Sprawdź na jakich zasadach 300+ jest przyznawane w tym roku.

Składanie wniosków o 300+ od 1 lipca

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową: w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie). Ze względu na pandemię koronawirusa, rekomendowana jest droga elektroniczna.

Wnioski o świadczenie dla dzieci z rodzin zastępczych są przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie i w tym wypadku nie ma zastosowania droga elektroniczna (do powiatowego centrum pomocy rodzinie).

Złożenie wniosku o nowe 300+ podczas wakacji gwarantuje pieniądze w ciągu 2 miesięcy od wypełnienia dokumentu, a więc pieniądze pojawia się na koncie przed 1 września lub w trakcie kompletowania wyprawki dla dziecka tuż po rozpoczęciu roku szkolnego.

Zmiany w 300+ dotyczą także uproszczonej procedury: zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby wnioskujące o świadczenie otrzymają decyzję o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail lub osobiście w urzędzie. Nieodebranie takiej informacji nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

Dla kogo jest świadczenie 300+?

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym lub zerówkowym. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i dla dorosłych. Jest natomiast wypłacane na dziecko do 20 r.ż. lub do 24. r.ż. w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Co ważne, 300+ nie jest zależne od dochodów.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje, gdy dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej, jeśli zapewnia pełne utrzymanie.

Świadczenie „Dobry Start” będzie wypłacane na wniosek:

  • rodzica,
  • opiekuna prawnego,
  • opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
  • rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
  • osobie uczącej się (pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Jak wypełnić wniosek o 300+?

Wniosek o 300+ online przez PUE ZUS

PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.  Wniosek elektroniczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Osoba posiadająca profil PUE, po zalogowaniu, może wypełnić i wysłać wniosek tutaj.

Wniosek o 300+ online przez Emp@tia 

Emp@tia to nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. Umożliwia składanie wniosków przez internet o zasiłki związane z rodziną. Zmianą w 300+ jest zatem również to, że od 1 kwietnia przez stronę empatia.mrpips.gpv.pl złożysz wniosek online o świadczenie „Dobry Start”.

Czytaj także o: 500 plus przejdzie zmiany, bo większość marnotrawi pieniądzePracodawca bez zgody pracownika obniży jego pensję? Duda podpisał katastrofalne w skutkach rozporządzenie

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/03.07.2020 23:25
Ktoś tu pisze artykuł nie znając przepisów.Wnioski złożone lipiec- sierpień wypłata do 30 września