Władze Kościoła apelują do wiernych, by modlili się w domach. „Zachęcamy do duchowej łączności”

Episkopat wydał dyspense - nie trzeba chodzić na Msze z powodu koronawirusa fot. Adobe Stock
W niedzielę zostań w domu i przekaż osobom starszym, że brak uczestnictwa w Liturgii w obecnej sytuacji nie jest grzechem.
Edyta Liebert / 13.03.2020 08:42
Episkopat wydał dyspense - nie trzeba chodzić na Msze z powodu koronawirusa fot. Adobe Stock

Mamy prośbę: niezależnie od potrzeb ducha, pamiętaj o ograniczeniach ciała - w niedzielę zostań w domu i zrezygnuj z fizycznego uczestnictwa w Mszy Św. Episkopat przygotował się do transmitowania Liturgii i wydał komunikat o dyspensie.

Dyspensa jest udzielona osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Jest także udzielona wszystkim tym, którzy czują obawę przed zarażeniem - czytamy w komunikacie. 

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Nie każda z was śledzi komunikaty i apele Episkopatu Polski, dlatego udostępniamy poniższe zalecenia i prośbę.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych - czytamy na stronie Episkopatu.

Z uwagi na zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), duchowni zarekomendowali biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br.:

 • osobom w podeszłym wieku,
 • osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 • dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 • osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Zaleceniem jest, aby osoby wierzące trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Księża i biskupi zachęcają do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez: transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Koronawirus a Msza Św - zasady w Kościołach obowiązujące do 29 marca

 • kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • dopuszczone jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 • na kratkach konfesjonałów muszą znaleźć się folie ochronne,
 • kropielnice kościelne nie będą napełniane wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą - czytamy w komunikacie.

Kościoły będą otwarte

Kościoły będą otwarte w ciągu dnia. Do dnia 29 marca br. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędą się w terminach późniejszych. Są zawieszone pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie.

Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny... Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie” - pisze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Koronawirus w Polsce - zalecenia, informacje, porady:

Redakcja poleca

REKLAMA