Prawnik, nauczyciel akademicki w Politechnice Radomskiej i Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, trener, specjalista z zakresu WI

 

Jakie są konsekwencje prawne zgonu?
Jakie są konsekwencje prawne zgonu?14 lat temu
Śmierć człowieka niesie za sobą szereg konsekwencji istotnych z punktu widzenia medycyny, jak i przepisów prawno-administracyjnych. Kto może stwierdzić śmierć pacjenta, kiedy lekarze muszą dokonać sekcji zwłok i kto ma prawo pochować osobę zmarłą? Czytaj więcej
Ustawa antydyskryminacyjna – każdy ma prawo do równego traktowania
Ustawa antydyskryminacyjna – każdy ma prawo do równego traktowania14 lat temu
Ustawa antydyskryminacyjna zapewnia osobom niepełnosprawnym równość traktowania. Osoby te mają takie samo prawo do opieki zdrowotnej, oświaty, pracy zawodowej oraz usług mieszkaniowych, jak każda zdrowa osoba. Czytaj więcej
Czy pacjenci mają obowiązki?
Czy pacjenci mają obowiązki?14 lat temu
W literaturze dotyczącej kwestii związanych z opieką zdrowotną pacjentów dużo miejsca poświęca się prawom pacjenta, natomiast dużo mniej zagadnieniom związanym z obowiązkami pacjentów, których przestrzeganie zapewnia m.in. skuteczny przebieg leczenia. Czytaj więcej
Czy matka może przebywać z chorym dzieckiem szpitalu?
Czy matka może przebywać z chorym dzieckiem szpitalu?14 lat temu
Rodzice małoletniego pacjenta mają prawo do opieki nad nim w szpitalu. Sprawdź, w jakich przypadkach za pobyt matki przy dziecku płacą rodzice, a kiedy można liczyć na refundację kosztów przez NFZ? Czytaj więcej

Redakcja poleca

REKLAMA