co grozi za nieodśnieżenie chodnika fot. Adobe Stock

Co grozi za nieodśnieżenie chodnika?

Chodnik zasypany śniegiem może narazić cię na spory koszt, choć nieodśnieżenie chodnika może też sprawić, że odpowiedzialność poniesie gmina bądź zarządca nieruchomości.
/ 09.02.2021 11:34
co grozi za nieodśnieżenie chodnika fot. Adobe Stock

Nieodśnieżony chodnik to nie zawsze wynik twojego zaniedbania, bowiem nie zawsze to ty jesteś odpowiedzialna za odśnieżanie chodnika przy swoim domu.

Kara za nieodśnieżenie chodnika jest wysoka, co więcej - w szczególnych przypadkach może pociągnąć za sobą kolejne konsekwencje.

Jaka kara za nieodśnieżenie chodnika?

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, za nieodśnieżenie chodnika może grozić kara grzywny w wysokości do 1500 zł lub kara nagany:

Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
- art. 117 Kodeksu wykroczeń.

To nie wszystko. Jeśli nie odśnieżysz chodnika i nie usuniesz lodu (gdy to do ciebie należy ten obowiązek), a na nieodśnieżonym chodniku dojdzie do wypadku, osoba poszkodowana może wystąpić z roszczeniem.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, będziesz odpowiedzialna za wypadki zaistniałe na obszarze chodnika i możesz zostać zobowiązana do zapłaty odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia. Koszty mogą być naprawdę wysokie.

kara za nieodśnieżenie chodnika
fot. Adobe Stock

Kiedy nie musisz odśnieżać chodnika?

Nie w każdej sytuacji to właśnie na tobie spoczywa obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu czy lodu z chodnika. Jeśli między twoim domem a chodnikiem znajduje się pas zieleni, który należy do gminy, to gmina powinna zapewnić odśnieżenie chodnika.

Także, jeśli na chodniku dopuszczony jest płatny postój, nie musisz go odśnieżać (odpowiada za to gmina).

Jeśli chodnik przebiega przez teren budowy, to wykonawca budowy zobowiązany jest do ich odśnieżania.

Jak odśnieżyć chodnik?

Śnieg, który zbierzesz łopatą z chodnika powinnaś zrzucić na swoją posesję. Jeśli nie ma takiej możliwości, może pozostać w obrębie chodnika, jeśli zostanie zapewnione swobodne przejście.

Nie musisz zbierać śniegu ani błota z drogi - to należy już do obowiązków zarządcy. 

Zobacz więcej porad zimowych:
Jak dbać o łapy psa zimą?
Jak usunąć sól z butów?
Zabawy na śniegu - 6 kreatywnych pomysłów