Zakup działki - Buduj z We-Dwoje.pl

Niektórzy z was posiadają już działkę pod budowę domu (zakupioną wcześniej, darowaną lub odziedziczoną), co tak naprawdę jest istotnym ułatwieniem. Jednak większość osób zanim zabierze się do budowy, musi najpierw działkę zakupić.
/ 29.09.2016 17:27

Niektórzy z was posiadają już działkę pod budowę domu (zakupioną wcześniej, darowaną lub odziedziczoną), co tak naprawdę jest istotnym ułatwieniem. Jednak większość osób zanim zabierze się do budowy, musi najpierw działkę zakupić.

Ofert sprzedaży gruntów możecie szukać w internecie (zarówno na większych serwisach ogłoszeniowych, jak i lokalnych portalach), w gazetach, bądź u pośrednika (liczcie się z tym,że za swoją usługę pośrednik weźmie prowizję, przeważnie ok. 3 proc. wartości nieruchomości). Możecie również pojeździć po okolicy w poszukiwaniu tablic „sprzedam działkę”.

Zakup działki - Buduj z We-Dwoje.pl

Jeżeli wybraliście już działkę, na której chcecie postawić dom i jesteście zdecydowani na jej zakup, musicie sprawdzić kilka bardzo istotnych kwestii, a mianowicie:


 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sprawdzić to można w Urzędzie Gminy, nie sugerujcie się wypisem z planu przedstawionym przez sprzedającego, gdyż może się okazać nieaktualny),
 • ustalcie, czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do nieruchomości (sprawdzicie to w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych; z księgi wieczystej można wyczytać nie tylko kto jest właścicielem działki, ale również czy działka nie jest obciążona hipoteką (czyli czy nie jest zadłużona), czy nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym jak np. służebnością drogi koniecznej (czyli prawem sąsiadów do przejeżdżania i przechodzenia przez ten grunt) lub innymi wadami.

Warto dowiedzieć się również, czy:

 • działka jest uzbrojona (czyli ma doprowadzony prąd, wodę, gaz oraz kanalizację, jeżeli przyłącza nie znajdują się bezpośrednio na działce oznacza to, że będziecie musieli je „podciągnąć”, a to wiąże się z dodatkowym kosztem)
 • w bliskiej odległości gmina nie zamierza urządzić wysypiska śmieci, trasy szybkiego ruchu, jednym słowem, czy nie będzie „kłopotliwego sąsiedztwa”) .

Jeżeli wszystko jest ok, to możecie podpisywać przedwstępną umowę kupna-sprzedaży działki. Umowa taka powinna zawierać dane sprzedających i kupujących, numer działki, która jest przedmiotem umowy, ustaloną cenę, wysokość zadatku i termin, do którego strony zobowiązują się dokonać kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. W umowie takiej warto również zawrzeć zapis, że nieruchomość nie jest obciążona hipoteką i jest wolna od wszelkich roszczeń z tytułu osób trzecich.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, gdyż sprzedający się wycofał, to niedoszły nabywca ma prawo do zwrotu zadatku, nawet do sumy dwukrotnie wyższej. Jeżeli natomiast wycofał się kupujący, to sprzedawca zatrzymuje zadatek.

Przed przystąpieniem do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego należy zgromadzić komplet niezbędnych dokumentów. Zazwyczaj te dokumenty dostarcza sprzedający, ale jeżeli zrobiliście wcześniej dokładne rozeznanie stanu formalnego i prawnego, większość papierów być może już macie.

Konieczne dokumenty wymagane przez notariusza do spisania aktu to:

 • dowód własności działki, czyli aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
 • aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, 
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • umowa przedwstępna kupna-sprzedaży,
 • dowody osobiste stron.

Notariusz sporządza akt notarialny i odczytuje go stronom. Każda ze stron powinna otrzymać wypis aktu notarialnego. Dokument podpisuje notariusz oraz opatruje pieczęcią.

Pamiętajcie także o opłatach takich jak:

 • taksa notarialna,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ),
 • opłaty sądowe (założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, wpis przy ustanowieniu hipoteki),

Działka jest już wasza, pora zatem na wybór projektu budowlanego.

Pobierz wzór umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży działki
 

SM

Redakcja poleca

REKLAMA