Mięso drobiowe z certyfikatem to pewność dobrego wyboru

Coraz więcej konsumentów oczekuje gwarancji, że kupowane przez nich produkty będą sprawdzone i bezpieczne. Z myślą o tym powstał System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) wnoszący nową jakość na rynku drobiarskim. Istotą systemu QAFP są wysokie standardy przestrzegania wymogów sanitarnych i jakościowych, czyli ścisła kontrola na każdym etapie - od pola do stołu.
/ 17.06.2013 09:11

Coraz więcej konsumentów oczekuje gwarancji, że kupowane przez nich produkty będą sprawdzone i bezpieczne. Z myślą o tym powstał System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) wnoszący nową jakość na rynku drobiarskim. Istotą systemu QAFP są wysokie standardy przestrzegania wymogów sanitarnych i jakościowych, czyli ścisła kontrola na każdym etapie - od pola do stołu.

Narzucamy wysokie standardy

Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się doniesienia dotyczące nieprawidłowości w produkcji artykułów spożywczych. Informacje takie powodują, że konsumenci poszukują produktów, co do których mają zaufanie. Mięso drobiowe ze znakiem QAFP powstaje bez nastrzyków, posypek czy wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych substancji. W systemie obowiązuje całkowity zakaz dodawania do paszy antybiotyków, hormonów i stymulatorów wzrostu. Jednak stworzenie systemu to nie wszystko, trzeba jeszcze dbać o to, aby wymagania były spełniane przez hodowców i producentów.

Mięso drobiowe z certyfikatem to pewność dobrego wyboru

Jakość pod kontrolą

Producenci, oprócz przestrzegania krajowych rozporządzeń i dyrektyw Unii Europejskiej, dobrowolnie podejmują dodatkowy wysiłek związany z wdrożeniem systemu. Każdy producent musi przejść wyśrubowany proces certyfikacji i kontroli. Producenci dobrowolnie poddają się ocenie przez niezależnych audytorów, którzy kontrolują fermy, paszę, warunki uboju, standardy pakowania i dostaw do punktów sprzedaży. Niezależna procedura audytu jest gwarancją, że wysokie normy systemowe są przestrzegane, a na półki sklepowe trafia „Sprawdzony drób”.
Jednocześnie certyfikacja w systemie QAFP przez niezależnych audytorów (Centrum Jakości AgrEko, Biuro Certyfikacji Cobico i TÜV Rheinland Polska) – jest istotnym uzupełnieniem kontroli fitosanitarnej przez instytucje państwowe. Firmy same ponoszą nakłady i wysiłki w trosce o podniesienie własnych standardów jakości, aby nie narazić się na utratę zaufania swoich klientów. Efektem jest świeże, sprawdzone, o znakomitych właściwościach smakowych i kulinarnych mięso drobiowe.

Konsumenci nie chcą anonimowego produktu

Mięso drobiowe ze znakiem QAFP na opakowaniu to pewne źródło pochodzenia, gwarancja świeżości oraz pełna identyfikowalność produktu, czyli możliwość dokładnego prześledzenia drogi, jaką przebyło mięso.

Drób ze znakiem QAFP wyróżnia sposób pakowania, który gwarantuje konsumentowi, że mięso zostało odpowiednio zabezpieczone przed drobnoustrojami, jest świeże i bez dodatkowych konserwantów.

Standaryzacja i kontrola warunków pakowania w systemie QAFP daje pełną gwarancję wysokiej jakości drobiu. Pakowanie przebiega w kontrolowanej temperaturze około 4° C, co ogranicza rozwój drobnoustrojów, a także korzystnie wpływa na jakość mięsa oraz termin jego przydatności do spożycia. Dzięki temu na nasz stół trafia produkt świeży, naturalny i przechowywany w odpowiednich warunkach.

Od pola do sklepu

Wdrażając system QAFP, autorzy zadbali o wysokie standardy. Wytypowano rasy drobiu (kury i koguty dwurodne, indyki białe szerokopierśne, gęsi białe kołudzkie), które gwarantują dobrej jakości mięso. Tylko te rasy mogą być wykorzystywane przy produkcji certyfikowanych produktów. System zobowiązuje hodowców do zachowywania wyśrubowanych zasad dobrostanu zwierząt. Zwierzętom zapewnia się warunki do życia zbliżone do naturalnych. Normy zagęszczenia zwierząt w kurnikach są ściśle określone. W produkcji drobiu przestrzega się też norm dotyczących między innymi temperatury, poziomu wilgotności czy hałasu. Zasady odchowu są dostosowane do potrzeb poszczególnych gatunków i wieku ptaków oraz zgodne z wymogami UE. W przypadku odchowu brojlerów kurzych w pierwszych dniach życia temperatura powinna wynosić od 20oC do 30oC. Wilgotność powietrza w budynku musi być na poziomie 60-70%. Oświetlone musi być 80% powierzchni podłogi. Hodowca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w kurniku gwarantującej koncentrację dwutlenku węgla < 3000 ppm i amoniaku < 20 ppm. Kurczęta muszą mieć swobodny dostęp do paszy i wody. W budynku konieczne jest wyciszenie pracy wszelkich urządzeń.

Tucz prowadzony jest pod nadzorem lekarza weterynarii. Badania na obecność niedozwolonych substancji są prowadzone na każdym etapie m.in. w czasie tuczu i pod jego koniec oraz przy przyjęciu ptaków do zakładu ubojowego.

Transport do rzeźni również odbywa się według jasnych wytycznych, których głównym celem jest ochrona ptaków przed stresem i ryzykiem zranienia. Zasady QAFP, zgodnie z dyrektywą unijną, określają, ile miejsca należy zapewnić w zależności od ich wielkości podczas transportu. Przestrzeń daje ptakom swobodę, przez co są spokojne i czują się komfortowo. Nie bez znaczenia jest długość podróży. Transport nie powinien trwać dłużej niż 3 godziny, a trasa przejazdu nie powinna być dłuższa niż 100 km.

Program oparty na wiedzy i doświadczeniu

W opracowanie systemu zaangażowani zostali wybitni eksperci z przemysłu drobiarskiego, których celem było stworzenie systemu, który będzie gwarancją wysokiej jakości mięsa dostarczanego konsumentom. Program zrecenzowali naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego – Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. Dodatkowo, projekt zweryfikowali specjaliści do spraw jakości z zakładów zrzeszonych w Krajowej Radzie Drobiarstwa. Ostatecznie zaś trafił on do rąk ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na wniosek Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, 13 stycznia 2011 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP) „Kulinarne mięso z piersi kurczaka i indyka oraz tuszki i elementy młodej polskiej gęsi”, za krajowy system jakości żywności.

Twórcy programu zadbali, aby wyjątkowe cechy produktów ze znakiem QAFP były w pełni powtarzalne. Dzięki temu, za każdym razem, kiedy konsument kupuje drób produkowany w systemie, będzie miał taką samą, spełniającą wysokie wymagania, jakość.