dwutlenek tytanu znika ze sklepów fot. Adobe Stock, thebigland45

Ze sklepów na zawsze zniknęły te produkty. Sprawdź, czy któregoś z nich nie masz jeszcze w domowej spiżarni

Stosowanie dwutlenku tytanu (E171) w produkcji żywności i wprowadzanie jej do obrotu, zostało oficjalnie zakazane od 7 sierpnia 2022 roku. Związek ten okazał się szkodliwy dla jelit i powodował zabużanie wchłaniania składników w jelitach. Dwutlenek tytanu stosowany był jako biały barwnik w żywności: ciastkach, produktach cukierniczych, lodach, gumach do żucia, cukierkach.
/ 09.09.2022 05:32
dwutlenek tytanu znika ze sklepów fot. Adobe Stock, thebigland45

Dwutlenek tytanu był często stosowany w gumach do życia, lukrze, słodyczach i śmietance do kawy. Od miesiąca jego wprowadzanie na rynek stało się nielegalne. To wszystko przez umocnione dowody na szkodliwość dwutlenku tytanu dla jelit. Jeśli masz jeszcze jakiś produkt z E171 w składzie, lepiej go nie jedz i nie podawaj swojej rodzinie.

Spis treści:

 1. Produkty z dwutlenkiem tytanu znikają ze sklepów
 2. Dlaczego dwutlenek tytanu jest szkodliwy?
 3. W czym znajduje się dwutlenek tytanu?

Produkty z dwutlenkiem tytanu znikają ze sklepów

W 2020 roku we Francji zakazano dodawania dwutlenku tytanu do żywności. 18 stycznia 2022 roku Komisja Europejska także zaktualizowała ogólnoeuropejską bazę dozwolonych dodatków do żywności i usunęła z niej dwutlenek tytanu (E171). Rozporządzenie zakazujące tego dodatku, stosowane było przez 6 miesięcy w okresie przejściowym, by dać czas producentom na dostosowanie się do nowych reguł.

Od 7 sierpnia 2022 roku obowiązują już ścisłe przepisy zakazujące:

 • wprowadzania produktów z dwutlenkiem tytanu na rynek,
 • stosowania dwutlenku tytanu do produkcji żywności,
 • przewozu na teren Unii Europejskiej dwutlenku tytanu i żywności z jego dodatkiem.

Mimo wszystko w sklepach i w domowych spiżarniach Polaków dalej mogą znajdować się produkty z tym szkodliwym dodatkiem.

Zgodnie z ww. definicją żywność wyprodukowana, zapakowana i oznakowana, przechowywana w magazynie przed zakończeniem okresu przejściowego tj. przed 7 sierpnia 2022 r. przewidzianego w ww. rozporządzeniu jest żywnością wprowadzoną do obrotu i może być sprzedawana również po dniu 7 sierpnia 2022 r., do upływu jej terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. – wyjaśnia Główny Inspektorat Sanitarny w komunikacie.

Warto dokładnie przyglądać się więc etykietom produktów spożywczych i odkładać je na półkę, jeśli zauważysz w składzie E171 lub nazwę „dwutlenek tytanu”.

Dlaczego dwutlenek tytanu jest szkodliwy?

Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, że nadzór nad bezpieczeństwem żywności jest ściśle prowadzony i kontrolowany dla dobra ludzi. Dwutlenek tytanu wycofano z powodu powiększającej się liczby dowodów na niekorzystny wpływ tego barwnika na kosmki jelitowe.

Zgodnie z generalną zasadą prawa żywnościowego – żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo ponosi producent lub podmiot wprowadzający ją do obrotu. Wynika to z art. 14 i 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. – wyjaśnia GIS.

Dwutlenek tytanu od wielu lat wzbudzał kontrowersje, ale nie dysponowano dowodami na jego jednoznaczną szkodliwość. Ostateczne wycofanie dwutlenku tytanu z rynku spożywczego to podejrzenia o jego niszczący wpływ na kosmki jelitowe. Dwutlenek tytanu realnie szkodzi mikrokosmkom jelitowym i upośledza ich zdolność do wchłaniania kwasów tłuszczowych, żelaza i cynku.

Niekorzystny wpływ barwnika na organizm ludzki nie kończy się na tym. Uszkodzona bariera jelitowa to też słabsza ochrona przed różnymi zakażeniami, zwiększony stan zapalny, a nawet większa możliwość mutacji DNA. Każdemu powinno zależeć na utrzymaniu jelit w dobrej kondycji. 

W przeszłości dwutlenek tytanu oskarżano też o niekorzystny wpływ na płodność, ale dowody nie były wystarczające, by go wycofać. Obecnie nie ma już wątpliwości, że ten składnik źle wpływa na ludzki zdrowie, a jego spożywanie jest uznane za niebezpieczne.

W czym znajduje się dwutlenek tytanu?

Dwutlenek tytanu przez lata był bardzo popularnym i szeroko rozpowszechnionym dodatkiem do żywności. Służył przede wszystkim jako biały barwnik, odpowiedzialny np. za biały kolor gum do żucia lub intensywny biały kolor lukru na pączkach. Można było znaleźć go w:

 • ciastkach i wyrobach cukierniczych,
 • gumach do żucia,
 • białej czekoladzie,
 • lukrze i ozdobach cukierniczych,
 • cukierkach,
 • kremach do ciast,
 • gotowych sosach w proszku,
 • słodkich kremach do smarowania pieczywa,
 • sproszkowanej śmietance do kawy,
 • lodach.

produkty z dwutlenkiem tytanufot. Biała czekolada oznaczona jako produkt bez dwutlenku tytanu/ Adobe Stock, DyrElena

Źródła:

Guo Z, Martucci NJ, Moreno-Olivas F, Tako E, Mahler GJ. Titanium Dioxide Nanoparticle Ingestion Alters Nutrient Absorption in an In Vitro Model of the Small Intestine. NanoImpact. 2017 Jan;5:70-82. doi: 10.1016/j.impact.2017.01.002. Epub 2017 Jan 18. PMID: 28944308; PMCID: PMC5604471.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/63 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatku do żywności ditlenek tytanu (E 171) (Dz. Urz. UE L 11 z dnia 18.10.2022, str. 1).

Główny Inspektorat Sanitarny; Nowe wymagania UE dotyczące stosowania w żywności substancji dodatkowej – dwutlenek tytanu (E171); https://www.gov.pl/web/gis/nowe-wymagania-ue-dotyczace-stosowania-w-zywnosci-substancji-dodatkowej--dwutlenek-tytanu-e172