POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Upanajana

To jedna z najważniejszych hinduistycznych ceremonii. Dotyczy ona tylko chłopców.

Podczas ceremonii upanajana po raz pierwszy zostaje założona święta nić bramińska nazywana upawita. Pozwala ona na uczestnictwo w obrzędach, przysłuchiwanie się recytacjom świętych pism oraz rozpoczęcie nauki gurukuli.  Chłopiec, który nie otrzymał świętej nici uważany jest za śudrę.

Ceremonia odbywa się między 7 a 10 rokiem życia. Prawo do jej przyjęcia mają jedynie chłopcy pochodzący z warmy barmińskiej.