POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Dewadasi

Tancerka wchodząca w skald „służby” świątynnej. Uczestniczy w obrzędach i niektórych rytuałach.

Dawniej funkcja ta była dziedziczona, kandydatka musiała przejść etap inicjacji oraz dostąpić zaślubin z bóstwem. Z czasem tym mianem określano wszystkie kobiety „poświęcone” świątyni.