POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

BMI

Wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index) nazywany również wskaźnikiem Queteleta II pomaga w ocenie ryzyka wystąpienia nadwagi. Każdy może obliczyć BMI samodzielnie.

Body Mass Index to współczynnik, który powstaje poprzez podzielenie masy ciała (podanej w kg) przez wzrost (podany w metrach) podniesiony do kwadratu.

Wartości BMI dla osoby dorosłej:

  • 40 lub więcej – skrajna otyłość,
  • 35-39,9 – II stopień otyłości,
  • 30-34,9 – I stopień otyłości,
  • 25-29,9 – nadwaga,
  • 18,5 - 24,9 – waga prawidłowa,
  • 17,5-18,4 – niedowaga,
  • 15-17,4 – wychudzenie,
  • mniej niż 15 – wygłodzenie.

Wskaźnik masy ciała pozwala nie tylko sprawdzić, czy nasza waga jest prawidłowa, ale też ocenić zagrożenia związane z wystąpieniem różnych chorób dotykających osoby z nadwagą lub otyłością (np. miażdżycy, cukrzycy).