Joga, czyli równowaga

Joga, czyli równowaga

Sposobów na osiągnięcie równowagi między ciałem i duchem jest wiele. Joga jest czymś więcej niż tylko zbiorem ćwiczeń mających poprawić nasz stan fizyczny i psychiczny. To styl życia.
/ 17.08.2009 10:56
Joga, czyli równowaga

Joga jest systemem filozofii indyjskiej. Niektóre jej bardziej zaawansowane ćwiczenia występują w buddyzmie, tantrach oraz Dzogczen. Służy ona nie tylko do rozwoju duchowego, ale pomaga poznać prawdziwą naturę człowieka.

Brakujący element

Termin pochodzi od sanskryckiej podstawy „yuj” i oznacza „łączyć”, „kierować”, „skupiać uwagę” oraz jarzmo, powściągliwość. Joga jest najważniejszym elementem indyjskiej filozofii. Jej regularna praktyka pozwala uzyskać równowagę między duchem a ciałem, czy odpowiednią kondycją psychofizyczną. Według prawa (karmana i koła wcieleń), która uznaje dusze za byt ponadczasowy (ataman), wyzwolenie możliwe jest przez koncentrację, medytację i ascezę.

Praktykowanie jogi rozpoczyna się od tzw. krija joga. Składają się na nią:

 • gorliwy wysiłek,
 • studiowanie Wed,
 • skupienie na Bogu.

Ich celem jest złamanie wad karmicznych i ułatwienie kontemplacji.

Praktyka

Osoba rozpoczynająca naukę jogi najczęściej zaczyna od jej klasycznej postaci. Dzieli się ona na dwa rodzaje: ośmiostopniową i powściągliwą. Pierwsza z nich skupia się w dużej mierze na ćwiczeniach oddechowych i medytacji. Zadaniem drugiej jest „zapanowanie” nad pięcioma stanami aktywności umysłu tj.

 • właściwym poznaniem,
 • błędnym poznaniem,
 • fantazjowaniem,
 • głębokim snem,
 • przypomnieniem.

Podziałowi podlegają również ćwiczenia. Rozróżnia się te, które wymagają „użycia” świadomości i te wykonywane bez niej.

1. Ćwiczenia z użyciem świadomości – składają się z czterech stopni zapomnienia:

 • przewaga rozmyślania,
 • rozmyślanie powoli zanika i ustępuje miejsca rozważaniu,
 • rozważanie opuszcza ćwiczącego, a jego ciało ogarnia błogość,
 • czysta świadomość samego siebie.

2. Ćwiczenia bez użycia świadomości – przynoszą wyzwolenie

Wykonując ćwiczenia trzeba zachować dużą ostrożność. Uwolnione w ich trakcie tzw. moce cudowne i zbytnia fascynacja mogą spowodować zboczenie z drogi wyzwolenia i powrót do świata gdzie najważniejsza jest materia.

Ścieżki jogi

Filozofia, na której opiera się joga zakłada, że ciało i dusza stanowią całość. Zdrowie jednego uzależnione jest od stanu drugiego. Dlatego, aby zachować nie tylko pełnię zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego, należy zadbać w równej mierze o ducha i jego cielesną opokę.

Istnieje kilka ścieżek ułatwiających wprowadzenie spokoju i ładu w nasze życie:

 • Bhakti joga – rozwój miłości do Boga, za pomocą bhagawana,
 • Dźńana joga – jej celem jest osiągnięcie stanu mokszy tj. wyzwolenie się z reinkarnacji przy zachowaniu wiedzy duchowej,
 • Hatha joga – wysiłek fizyczny i ćwiczenia oddechowe,
 • Karma joga – wyzwolenie dzięki bezinteresownym czynom,
 • Krija joga – joga oczyszczająca,
 • Kundalini joga – wyzwolenie dzięki rozwojowi energii Kundalini,
 • Laja joga – rodzaj medytacji oparty na pracy z czakrami i mocy Kundalini,
 • Mantra joga – osiągnięcie stanu mokszy poprzez powtarzanie mantr,
 • Radża joga – „ścieżka serca”, nazywana również jogą królewską,
 • Sahadźa joga – jedna z dróg medytacyjnych, polegająca na obudzeniu Kundalini i pracy z czakrami.