Gdzie mozna iść do lekarza w Albanii

Ważne manewry na wodzie: kursy na wiatr i zwrot na wiatr

Pływanie na wiatr to duża sztuka. Choć podstawowe zasady wydają się proste, wyczynowi żeglarze latami szlifują te techniki. Nie przez przypadek regaty często są rozstrzygane właśnie w trakcie żeglugi kursami ostrymi.
/ 28.09.2016 16:48
Gdzie mozna iść do lekarza w Albanii

Kurs na wiatr

Płynąc kursem na wiatr (bajdewind, półwiatr) wybieramy żagle i nie zmieniając ich ustawienia, manewrujemy jachtem szukając ustawienia, przy którym żagle pracują optymalnie. W przypadku, gdy żagle są dobrze ustawione icki, znajdujące się tuż za likiem foka, układają się poziomo po obu stronach żagla.
Prawidłowe ustawienie żagli przy tych kursach określamy według pracy przedniego liku żagla. Na jachtach typu slup: najpierw przedniego liku foka, potem grota (na jachcie dwumasztowym kolejność jest taka sama, ale dochodzi jeszcze ustawienie bezana). Przedni lik powinien stale pracować na granicy łopotu, czyli nawet najmniejsze wyostrzenie jachtu (lub poluzowanie żagla) spowoduje jego łopotanie i wybrzuszenie na nawietrzną.

Zwrot na wiatr

Zwrot na wiatr (przez sztag) wykonujemy od bejdewindu jednego halsu do bejdewindu drugiego halsu. Dlatego też jacht żeglujący kursem pełnym musi najpierw wyostrzyć (skierować jacht dziobem do wiatru). Podstawowym warunkiem wykonania zwrotu jest uzyskanie takiej prędkości manewrowej, aby jacht rozpędem przeszedł linię wiatru. 

Na komendę „sternik ostrzyć” sternik wprowadza jacht w krążenie, które kontynuuje aż do wypełnienia się żagli wiatrem na nowym halsie i kursie. W tym czasie pracujemy żaglami. Na jachcie typu slup zaczynamy od wybrania grota i foka, jak do bajdewidu. Szot foka luzujemy już przy pierwszych oznakach łopotu przedniego liku foka. Po przejściu rogu szotowego foka poza maszt wybieramy ten żagiel z drugiej burty i przerzucamy grota na drugą burtę.

Na jachcie dwumasztowym manewr zaczynamy wybierając bezana, gdyż powoduje to silniejsze spychanie rufy jachtu na stronę zawietrzną (a więc ułatwia przejście dziobu jachtu przez linię wiatru i wykonanie zwrotu). Wybieramy grota aż do jego przejścia na drugą burtę. Z chwilą pojawienia się pierwszych oznak łopotu przedniego liku foka, luzujemy szot tego żagla. Gdy róg szotowy foka przejdzie poza maszt, wybieramy ten żagiel z drugiej burty. Po przejściu linii wiatru luzujemy szot bezana, co przy pracującym foku ułatwia odpadnięcie jachtu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza na jachtach o dużej bezwładności, celowo przetrzymujemy foka, aby chwycił wiatr z drugiej strony i pomógł w ten sposób przejść linię wiatru.

Zwrot przez sztag może się nie powieść, gdy zbyt szybko wytracimy prędkość i jacht nie może przejść linii wiatru. W kłopoty możemy wpaść także jeśli nie w porę pracujemy na foku, niezależnie czy za późno go wyluzujemy, czy za wcześnie wybierzemy, jacht może przyhamować i w efekcie nie przekroczyć linii wiatru.