Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Ludzie niepełnosprawni ruchowo potrzebują często pomocy drugiej osoby w czynnościach codziennych jak np. przemieszczanie się, czesanie, ubieranie się, przyjmowanie posiłków. Z myślą o potęgowaniu ich samodzielności producenci sprzętu medycznego projektują pomysłowe rozwiązania. Niestety są one kosztowne, ale warto o nich wiedzieć, choćby nawet po to, aby móc na ich podstawie samodzielnie wykonać niektóre przy pomocy dostępnych środków.
/ 04.08.2013 12:06

Ludzie niepełnosprawni ruchowo potrzebują często pomocy drugiej osoby w czynnościach codziennych jak np. przemieszczanie się, czesanie, ubieranie się, przyjmowanie posiłków. Z myślą o potęgowaniu ich samodzielności producenci sprzętu medycznego projektują pomysłowe rozwiązania. Niestety są one kosztowne, ale warto o nich wiedzieć, choćby nawet po to, aby móc na ich podstawie samodzielnie wykonać niektóre przy pomocy dostępnych środków.

Schodołaz kroczący

To urządzenie służące do pokonywania barier architektonicznych jakimi są schody i progi. Schodołazy są przeznaczone do transportu chorych poruszających się na klasycznych wózkach inwalidzkich (np. dzieci z niepełnosprawnością ruchową, ludzi chorych i osób starszych). Zwykle są one tak projektowane, by umożliwić pokonywanie każdych schodów: stromych, krętych, wąskich, z niereguralnymi brzegami. Schodołaz jest bezpiecznym zamiennikiem dla wind do przewozu osób niepełnosprawnych, gdzie nie ma za wiele miejca (domy, urzędy itp.). Koszt schodołazu to około 1,5-3 tysięcy zł.

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Schodołaz kroczący [www.wanmed.pl]

Sock Aid

Jest ciekawym przyrządem służącym do zakładania skarpetek, wówczas gdy osoba chora ma problemy ze zginaniem się. Na przyrząd wystarczy zaciągnąć skarpetę, następnie umieścić je na podłodze, za pomocą uchwytów naciągnąć skarpetę na palce stóp i na całą stopę. Podobne urządzenia są zaprojektowane dla kobiet w celu ułatwienia zakładania pończoch lub rajstop. Koszt przyrządu do zakładania skarpetek nie jest wysoki, a mieści się w przedziale 30-50zł.

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Przyrząd do zakładania skarpetek [www.mobility-uk-equipment.co.uk]

Trochę inna kaczka sanitarna

Kaczki sanitarne męskie zwykle mają jedną konstrukcję. Uchwyt kaczki na ogół jest połączony ze zbiornikiem na mocz, co nierzadko stanowi pewne utrudnienia dla osób u których np. doszło do unieruchomienia stawów ręki (reumatoidalne zapalenie stawów, postępujące kostniejące zapalenie mięśni). Wówczas dobrym rozwiązaniem staje się kaczka sanitarna, której uchwyt nie jest połączony ze zbiornikiem na mocz, co znacznie ułatwia jej uchwycenie i obsługę. Kaczki sanitarne o podobnej konstrukcji niestety nie są w Polsce dostępne, ale można je zakupić w zagranicznych sklepach internetowych. Cena produktu zwykle wynosi od 1 do 3 dolarów (lub funtów brytyjskich), ale koszty wysyłki są wysokie.

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Kaczka sanitarna męska [www.mountainside-medical.com]

Piszący ptak

Długopisy, ołówki, kredki i inne przybory do pisania często trudno uchwycić i się nimi posługiwać, zwłaszcza gdy doszło np. do amputacji kciuka, części palców, zapalenia stawów w przebiegu reumatyzmu, czy osłabienia palców na skutek chorób nerwowo-mięśniowych i innych zaburzeń neurologicznych. „Ptak” pozwala na „uchwycenie” przyrządu do pisania i „kierowanie” nim w taki sposób, by móc coś napisać nie trzymając długopisu w dłoni. Jednak nie od razu zdobędziemy wprawę w pisaniu taką techniką – konieczne jest praktykowanie. Koszt Piszącego ptaka sięga około 100-120zł.

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Piszący ptak [www.zyjlatwiej.pl]

Okulary pryzmatyczne

Unieruchomienie kręgosłupa spowodowane jego uszkodzeniem lub chorobą przewlekłą, stałe pozostawanie w łóżku, trudności z uniesieniem głowy powodują, że czytanie książek lub oglądanie telewizji może stać się problematyczne. To właśnie dla ludzi z takimi schorzeniami zostały zaprojektowane okulary pryzmatyczne, pozwalające na odbieranie obrazów wzrokowych wówczas gdy nie mogą podnieść głowy i wodzić oczami za przedmiotem w sposób nieobciążający wzroku. Koszt takich okularów mieści się w przedziale 200-300zł.

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Okulary pryzmatyczne [www.zyjlatwiej.pl]

Chwytak

To bardzo przydatne urządzenie dla osób niepełnosprawnych, a także starszych. Dzięki niemu można łatwo podnieść lub przybliżyć do siebie jakiś przedmiot nie obciążając pleców i kończyn górnych. Chwytaki jednak mają ściśle określone obciążenie, którego nie należy przekraczać z uwagi na bezpieczeństwo własne. Najczęściej jest to około 1kg. Chwytak kosztuje około 50zł

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Chwytak [www.sklep-rehabilitacyjny.com.pl]

Uchwyt do podnoszenia nóg

Taki przyrząd można wykonać samodzielnie lub zastosować w celu podnoszenia nóg gumową taśmę do ćwiczeń. Niektóre osoby podnosząc nogi z podłoża na podnóżki przy wózku, po prostu chwytają mocno nogawkę spodni i umieszczają nogę na właściwym miejscu. Uchwyt do podnoszenia nóg jest więc przeznaczony dla osób mających sprawne ręce, a nieruchome kończyny dolne. Pozwala na sprawne i samodzielne umieszczenie nóg na podnóżkach. Koszt takiego uchwytu wynosi około 40-70zł.

Pomysłowe udogodnienia dla niepełnosprawnych ruchowo

Uchwyt do podnoszenia nóg [www.zyjlatwiej.pl]

Zatem przy odrobinie szczęścia, pomysłowości i gotówki można uczynić swoje życie bardziej samodzielnym. Niepełnosprawność uczy kreatywności i poszukiwania indywidualnych sposobów na przezwyciężanie barier związanych z poruszaniem się i samoobsługą. My także powinniśmy identyfikować trudności osób o specjalnych potrzebach i pomagać im w normalnym życiu, do którego każdy człowiek ma prawo.

Czy wiesz, że…
Ostatnie pełne, choć wstępne dane, dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Według jego wstępnych wyników w 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln (dokładnie 4 697,5 tys.). Tym samym liczba osób niepełnosprawnych w Polsce stanowiła 12,2% ludności kraju wobec 14,3% w 2002 r. (blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych w 2002 roku). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1% wobec 53,9% dla kobiet. Odsetki te jednak mogą być zaniżone ze względu na występujące niedoszacowania danych. [Dane Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych]