Jak zmotywować się do ćwiczeń?

Brzuszek rośnie, ale ćwiczyć się nie chce... Skądś to znasz? Motywacja do ćwiczeń to podstawa efektywnego treningu. Jak zmusić się do aktywności fizycznej? Być może pomocna okaże się technika motywacji SMART!
/ 15.11.2013 11:59

fot. Fotolia

Czym jest motywacja?

Motywacja to długotrwały proces obejmujący wiele mechanizmów zachodzących w naszej świadomości. Dzięki niej udaje nam się podtrzymywać rozpoczęte działanie. To ciągłe przywracanie równowagi, która jest zaburzona przez czynniki zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Motywacja pozwala nam określić cel, który chcemy realizować, oraz systematycznie podejmować działania, dzięki którymi dążymy do spełnienia celu, czerpiąc przy tym przyjemność.

Wyróżnia się dwa rodzaje motywacji: zewnętrzną i wewnętrzną. Może one mieć swoje źródła w otoczeniu, czynnikach znajdujących się poza wyobraźnią, umysłem i świadomością.

Pierwszy bodziec bywa często niepozorny, np. zakład, pobudki czysto egoistyczne (jak chęć zaimponowania komuś lub bycie podziwianym/-ą). Taki typ motywacji ukierunkowany jest na chęć otrzymania nagrody, czyli w tym przypadku osiągnięcia smukłej sylwetki. Trwa bardzo krótko i jest ulotny, wymaga dostarczania kolejnych korzyści, aby nie przerwać ćwiczeń.

Drugi typ to motywacja wewnętrzna. Ma ona swoje źródło w nas samych. Cechuje się samowystarczalnością, nie wymaga obecności nagród ani bodźców z otoczenia. To czysta chęć wykonania działania. Przez to wpływa na nas przez długi czas, prowadząc do samorozwoju oraz samorealizacji.

Często nie potrafimy prosić o pomoc. Pamiętajmy, że wiele osób z naszego otoczenia, trenerzy, dietetycy mogą pomóc nam w chwilach słabości, wesprzeć i zmotywować do dalszej pracy.

Zobacz też: Kluby fitness – najpopularniejsze stereotypy

SMART, czyli technika motywacji

Pamiętaj, aby nauczyć się rozmawiać o swoich planach i celach. Co chcesz osiągnąć? Najczęściej też po pewnym czasie zmiany w twoim wyglądzie nie stają się dla ciebie aż tak widoczne. Niestety wpływa to na obniżenie motywacji.

Spotkaj się z kimś kogo widzisz rzadziej niż raz w tygodniu. Z pewnością zauważy zmianę w twojej sylwetce. Taka informacja zwrotna wzmocni i da siłę do wykonywania działań zmierzających do realizacji celu.

Jeśli masz problem z zmotywowaniem się do działania, wypróbuj technikę SMART. Pozwala ona ocenić stawiany cel.

  1. S – specyficzny/szczegółowy/prosty cel (jednoznaczny, konkretny, krótko sformułowany).
  2. M – mierzalny cel (musi być oceniony, czy faktycznie został osiągnięty).
  3. A – akceptowany/atrakcyjny cel warty realizowania, którego wypełnienie sprawi nam satysfakcję.
  4. R – realistyczny, czyli możliwy do osiągnięcia.
  5. T – terminowy (musi istnieć określony odcinek czasu, czyli wyznaczamy sobie konkretny termin zakończenia działań związanych z realizacją celu).

Zobacz też: Aplikacje treningowe - potrzebne czy nie?