Polki.pl
kom. (6)

Ustalenie ojcostwa

Każde dziecko pochodzi od określonego ojca i określonej matki. O ile ustalenie matki dziecka zazwyczaj nie stanowi problemu – o tyle w przypadku dzieci pozamałżeńskich nie zawsze jest już takie łatwe. Co zrobić jeśli partner nie chce pogodzić się z tym, że stał się tatusiem? Wystąpić o ustalenie ojcostwa.

ojciecWyróżniamy dwa zasadnicze sposoby ustalenia ojcostwa:

- złożenie oświadczenia przed kierownikiem USC przez ojca dziecka, ze uznaje dziecko za własne,

- sądowe ustalanie ojcostwa.

W przypadku sądowego ustalania ojcostwa metody do potwierdzenia lub wykluczenia są takie same jak przy zaprzeczeniu ojcostwa.

Według uregulowania przyjętego w art. 143 kro w sytuacji, gdy ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Dlatego też konieczne jest połączenie roszczeń alimentacyjnych z żądaniem ustalenia ojcostwa. Do roszczeń związanych z ustaleniem ojcostwa należy również roszczenie o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu. Poza tym matka może jeszcze dochodzić żądania pokrycia innych wydatków lub szczególnych strat majątkowych, jeżeli wskutek ciąży lub porodu je poniosła (art. 141 kro).

II. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać samo dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże z takim żądaniem ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności (art. 84 § 1 kro). Do żądania alimentów uprawnione jest dziecko (art. 133 kro), działające w procesie przez matkę. Jeśli chodzi o żądanie zwrotu wydatków związanych z porodem itp., to uprawnienie do ich dochodzenia przysługuje matce. To sprawia, że w pozwie o ustalenie ojcostwa, w którym dochodzi się jednocześnie wszystkich wymienionych rodzajów roszczeń, występuje dwóch powodów.

ojcostwoStosownie do unormowania z art. 84 § 2 kro dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje przeciwko dziecku (art. 84 § 3 k.r.o.).

W razie niestawienia się pozwanego i niewzięcia przez niego udziału w rozprawie sąd wydaje wyrok zaoczny, jednakże art. 339 § 2 kpc nie ma tu zastosowania (art. 431 w związku z art. 458 § 1 kpc). Oznacza to, że sąd obowiązany jest sprawdzić prawdziwość twierdzeń strony powodowej o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc sąd obowiązany jest nadać wyrokowi zasądzającemu alimenty rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu, lecz tylko w odniesieniu do rat płatnych po wytoczeniu powództwa, natomiast co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa - za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Do rozpoznania spraw o ustalenie ojcostwa i roszczeń z tym związanych właściwe są sądy rejonowe (art. 16 i 17 pkt 1 kpc). Pozew w takiej sprawie można wnieść do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla pozwanego albo też do sądu miejsca zamieszkania powoda (art. 32 kpc).

Wniosek o ustalenie ojcostwa jest zwolniony od opłat.


Oceń3.25 / 4

Podobne w temacie Prawo rodzinne

Skomentuj Ustalenie ojcostwa

Gość
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 23 Kwi 12, 11:25
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ustalenie ojcostwaBezpłatny test na ojcostwo!
Chciałbyś wykonać badanie ojcostwa ale nie stać Cię na to? Weź udział w programie TV i zrób test DNA na ojcostwo ZA DARMO. Szczegóły na stronie internetowej: http://www.pewnytato.pl/bezplatne_badanie_dna
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 13 Lip 09, 20:14
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ustalenie ojcostwamam pytanie jestem kobieta i chce zlozyc wniosek o ustalenie ojcostwa mojemu byłemu,co mam robic?sy
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 28 Lis 08, 15:37
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ustalenie ojcostwamoja była kochanka własnie urodziła dziecko, jestem pewny że to nie moje, chociaż ona tak utrzymuje, wiem że spotykała się z wieloma mężczyznami, swoim zachowaniem dała mi do zrozumienia że chodzi jej o moje pieniądze a jestem osobą dość dobrze zarabiającą, używa wszelkich sposobw abym uznał to dziecko i aby nie doszło do sprawy w sądzie. Kto...więcej »
G33
Piątek | 13 Cze 08, 23:28
0    oceniono 2 razy
G33
Re: Ustalenie ojcostwaWitam. Kto jest w stanie udzielić mi bliższych informacji, na temat ustalenia ojcostwa. Chodzi mi o koszty z tym związane, moje prawa lub informacje, gdzie mógłbym sie udać w poszukiwaniu pomocy. Kobieta z którą byłem przez półtora roku (oboje dopusciliśmy sie zdrady w naszych zwiazkach małzeńskich) zaszła ze mna w ciażę. (Sama wraz ze swoim...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 23 Maj 08, 08:51
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ustalenie ojcostwaDziecko jest pełnoletnie i okazało się ,że ktoś inny jest ojcem .Płaciłem alimenty przez 20 lat. jak odzyskać nie pieniądze ale to że nie byłem tym, kim ze mnie zrobiono. Ma to wpływ na moje życie.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 14 Wrz 11, 15:06
-2    oceniono 4 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Ustalenie ojcostwatrzeba być skończonym durniem, aby teraz starać się o zwrot pieniędzy. Jesli się przyznales i placiles to twoje dziecko niezaleznie od tego jakie ma geny!,Dziecko juz jest dorosle, to juz sprawa przedawniona.
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Ustalenie ojcostwa

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl