Czesław Miłosz - biografia

Biografia Czesława Miłosza (1911 - 2004).

Czesław Miłosz - biografia

Urodził się w Szetejniach na Litwie. Młodość spędził w Wilnie, tu ukończył Gimnazjum im. Zygmunta Augusta i studia prawnicze na Uniwersytecie im. Stefana Batorego. Już w czasie studiów związał się z grupą poetycką Żagary, współredagował pismo literackie noszące tę samą nazwę. Debiutował na łamach czasopisma studenckiego w 1930 r., a już w 1933 r. wydał tom wierszy Poemat o zastygłym czasie i wkrótce, w 1936 r., Trzy zimy.

Dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża, gdzie zetknął się ze swoim kuzynem Oskarem Miłoszem, poetą francuskim. Po powrocie z Paryża rozpoczął pracę w rozgłośni wileńskiego Polskiego Radia. W 1937 r. przeniósł się do Warszawy. Tu spędził lata okupacji, angażując się w konspiracyjne życie kulturalne. Wydał zbiór własnych utworów Wiersze (1940) pod pseudonimem Jan Syruć oraz antologię poezji Pieśń niepodległa (1942) pod pseudonimem ks. J. Robak.

Jak pomagać dziecku w nauce?

Po wojnie wydał obszerny zbiór wierszy Ocalenie (1945), a w 1948 r. głośny Traktat moralny. Podjął pracę w dyplomacji jako radca kulturalny polskich przedstawicielstw w USA. Od 1951 r. pozostał na emigracji, do 1960 r. we Francji, potem w Berkeley w USA, gdzie na miejscowym Uniwersytecie Kalifornijskim został profesorem filologii słowiańskiej.

Zobacz też: Tadeusz Borowski - biografia, opowiadania

Na emigracji ukazała się większość jego twórczości: zbiory poezji Światło dzienne (1953), Traktat poetycki (1957), Król Popiel i inne wiersze (1962), Gucio zaczarowany (1964), Miasto bez imienia (1969), Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada (1974); powieści Zdobycie władzy (1955), Dolina Issy (1955); eseje Zniewolony umysł (1953), Kontynenty (1958), Rodzinna Europa (1959), Ziemia Ulro (1977), Ogród nauk (1979).

Ponadto w USA opracował The History of Polish Literature (1969) i antologię Postwar Polish Poerty (1965) - z myślą o amerykańskim odbiorcy. Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczął prace translatorskie nad Biblią. Otrzymał wiele znaczących nagród literackich, zdobył światowy rozgłos jako eseista i poeta tworzący w języku polskim.

Uwieńczeniem sławy Miłosza stała się Nagroda Nobla w 1980 r. Do tego czasu jego poezja znana była w Polsce tylko nielicznym, jego utworów nie wydawano w kraju, podręczniki szkolne nie wspominały o tym najwybitniejszym poecie współczesnym. W 1981 r. Miłosz przybył do Polski, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wszystkich środowisk.

Zobacz też: Stanisław Grochowiak - liryki

Odtąd aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach naszego kraju, a jego dzieła, głównie poezje, stały się powszechnie znane. Twórczość Miłosza bowiem odegrała doniosłą rolę w kształtowaniu naszej świadomości kulturalnej oraz moralno-etycznej.

Źródło: Wydawnictwo Printex

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)