POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

„Test gaduły”

Prosty test pozwalający na ustalenie odpowiedniego tempa biegu w treningu rekreacyjnym. Test polega na rozmawianiu w trakcie biegu. Dopóki możesz rozmawiać bez utraty oddechu oznacza to, że tempo jest odpowiednie dla Ciebie.