POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Śri

W dosłownym tłumaczeniu oznacza święty, powtarza się go kilkakrotnie przed imieniem nauczyciela duchowego.

W nielicznych przypadkach powtarza się je 108 lub 1008 razy (święte liczby hinduizmu), ma to miejsce tylko w przypadku tytułowania osób spełniających funkcję akhary lub sampradaji. Nadaje się go również:

  • bóstwom indyjskim,
  • miejscom kultu,
  • świętym tekstom,
  • placówkom edukacyjnym oraz instytucjom religijnym.