POLECAMY

Słownik

Rogi

To element ramy montowany zwykle prostopadle na obu końcach steru. Pozwalają kierowcy na zmianę uchwytu. Przydatne głównie podczas podjazdów