Słownik

Pływy

(przypływ, odpływ), ruchy mas wodnych objawiające się opadaniem i wzrostem poziomu wody w morzu.