Słownik

Ostrzenie

Kierunek płynięcia pod wiatr, w kierunku nawietrznej.