POLECAMY

Słownik

Łyżwy panczenowe

Łyżwy panczenowe – łyżwy używane w łyżwiarstwie szybkim, w którym zawodnicy osiągają prędkości dochodzące do 60 km/h. Łyżwa panczenowa składa się z długiej płozy wychodzącej za i przed buta; płoza ma krawędzie.