POLECAMY

Słownik

Leading Edge

Krawędź natarcia.