Słownik

Korba

To element układu napędowego roweru. Pozwala na połączenie pedałów z osią supportu