POLECAMY

Słownik

Hals

Kierunek pływania względem wiatru; prawy hals – wiatr z prawej strony, lewy hals – wiatr z lewej strony.