POLECAMY

Słownik

Dziób

Dziób – przednia część narty; przednia część deski wygięta do góry.