Słownik

DH (Downhil)

To typ roweru do jazdy ekstremalnej, przeznaczonego do stromych, często niebezpiecznych zjazdów po trudnych trasach. I raczej tylko zjazdów. Rama DH bowiem jest tak skonstruowana, że jakikolwiek podjazd pod górę jest praktycznie niemożliwy