POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Cardio Body Sclup (CBS)

Są to zajęcia dla osób o średniej lub dobrej kondycji.

Cardio body Sculp, w skrócie CBS, to zajęcia mające na celu kształtowanie wybranych grup mięśni poprzez wysiłek wytrzymałościowy. W trakcie zajęć Cardio Body Sculp, wysiłek jest stały lub interwałowy. CBS nie jest zalecane się osobom o złej kondycji fizycznej.