POLECAMY

Słownik

Artltaśastra

Pisany prozą, niekiedy wierszem traktat o osiąganiu celu. Jego autorstwo przypisywane jest Kautilji.