Wskaźnik Pearla

Postęp nauk medycznych pozwolił na stworzenie wielu różnych metod antykoncepcyjnych – począwszy od naturalnych, a na sztucznych skończywszy. Każda z poznanych metod zapobiegania ciąży, przed wprowadzeniem w życie jest analizowana wg następujących kryteriów: skuteczność, odwracalność, bezpieczeństwo, akceptacja, inne korzyści np. ochrona przed endometriozą i wreszcie tytułowy wskaźnik Pearla.
/ 26.07.2012 06:53

Postęp nauk medycznych pozwolił na stworzenie wielu różnych metod antykoncepcyjnych – począwszy od naturalnych, a na sztucznych skończywszy. Każda z poznanych metod zapobiegania ciąży, przed wprowadzeniem w życie jest analizowana wg następujących kryteriów: skuteczność, odwracalność, bezpieczeństwo, akceptacja, inne korzyści np. ochrona przed endometriozą i wreszcie tytułowy wskaźnik Pearla.

Co to jest wskaźnik Pearla?
Wskaźnik Pearla został opracowany już w 1932 roku przez amerykańskiego biologa, Raymonda Pearla. Według niego ustala się ocenę skuteczności poszczególnych metod antykoncepcyjnych, a także określa liczbę niechcianych ciąż, podczas stosowania określonej metody antykoncepcyjnej, przez sto kobiet, w ciągu całego roku. Im niższy jest wskaźnik, tym większa skuteczność określonej metody antykoncepcyjnej. Można go obliczyć ze wzoru:

wskaźnik Pearla = liczba niepożądanych ciąż x 1200 : ogólna liczba miesięcy stosowania
 

Wskaźnik Pearla


Poniżej przedstawiamy metody antykoncepcyjne i wskaźnik Pearla, w przypadku prawidłowego przestrzegania zaleceń dotyczących stosowania oraz przy uchybieniach w ich stosowaniu:

Tabletki dwuskładnikowe

 • prawidłowo stosowane: 0,1
 • nieprawidłowo stosowane: 6,0-8,0

Zastrzyk hormonalny (forma depo)

 • prawidłowo stosowane: 0,3
 • nieprawidłowo stosowane: 0,3

Tabletka jednoskładnikowa (podczas laktacji)

 • prawidłowo stosowane: 0,5
 • nieprawidłowo stosowane: 1,0

Wkładka domaciczna

 • prawidłowo stosowane: 0,6
 • nieprawidłowo stosowane: 0,8

Prezerwatywy męskie

 • prawidłowo stosowane: 3,0
 • nieprawidłowo stosowane: 14,0

Metoda objawowo-termiczna

 • prawidłowo stosowane: 3,0
 • nieprawidłowo stosowane: 25,0

Stosunek przerywany

 • prawidłowo stosowane: 4,0
 • nieprawidłowo stosowane: 19,0

Kalendarzyk małżeński

 • prawidłowo stosowane: 5,0
 • nieprawidłowo stosowane: 25,0

Środki plemnikobójcze

 • prawidłowo stosowane: 6,0
 • nieprawidłowo stosowane: 26,0

Współżycie bez zabezpieczeń: 85,0

Komputery cyklów (dane producentów): 0,7

Z tego wynika, że najskuteczniejszymi metodami antykoncepcyjnymi są tabletki hormonalne, wkładka wewnątrzmaciczna, a także komputery cyklów. Nieco mniej skuteczne są powszechne prezerwatywy, środki plemnikobójcze, stosunek przerywany, metoda objawowo-termiczna i kalendarzyk małżeński. Jednak przy ich stosowaniu napotyka się trudności i popełnia wiele błędów, co niejednokrotnie znacznie obniża skuteczność. Spółkowanie „na żywioł”, bez zabezpieczeń, najczęściej owocuje poczęciem dziecka.

Wskaźnik Pearla ma jednak kilka poważnych niedopracowań. Nie bada się różnych populacji, uwarunkowań kulturalnych, demograficznych, poziomu edukacji seksualnej, płodność partnerów – co istotnie może się odbić w wynikach.

Opracowano na podstawie:
1. Hatcher RA i inni, The Essentials of Contraception Technology, Baltimore, John Hopkins University, Population Information Program, 2001
2. Skrzypulec V., Wstęp do seksuologii, Wydawnictwo Kwieciński, Katowice 2005
3. www.ladycomp.pl