Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Zaproszenie

napisał/a: ~gość 2011-04-03 21:41
Serdecznie zapraszamy na


XXXIV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Katowice, 18-21 września 2011
"Oblicza współczesnej psychologii - jedność w różnorodności?"

Współorganizatorami Zjazdu są: Zarząd Główny PTP, Zarząd Oddziału PTP w Katowicach, Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Obszary tematyczne Zjazdu uwzględniają prawidłowości oraz zaburzenia w poszczególnych sferach funkcjonowania. Wyznaczone są przez pola aktywności („wymiary istnienia”) człowieka, takie jak:

Cywilizacja, globalizacja, kultura
Czas wolny (rekreacja, wypoczynek, zabawa)
Ekonomia i konsumpcja
Najnowsze technologie i rzeczywistość wirtualna
Praca
Rodzina
Rozwój i zmiana, edukacja przez całe życie
Sfera sacrum
Środowisko fizyczne i własna fizyczność
Środowisko społeczne (człowiek w relacjach z innymi – jednostkami, grupami, społeczeństwem)
Trauma, kryzys, cierpienie, choroba.
Zdrowie i jakość życia

Aktualnie można zgłaszać bierne uczestnictwo.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.zjazdptp.us.edu.pl/