POLECAMY

Proszę o omówienie wyniku

napisał/a: Angelika1916 2017-10-09 15:24
Krwinki białe (WBC) 7,02
Krwinki czerwone (RBC) 5,25
Hemoglobina 13,9
Hematokryt 43,0
MCV 81,9
MCH 26,5
MCHC 32,3
Płytki krwi 269
RDW-CV 13,7
MPV 11,4
% neutrocytów 49,4
% limfocytów 40,3
% monocytów 8,1
% eozynocytów 1,6
% bazocytów 0,6
Liczba neurocytów 3,47
Liczba limfocytów 2,83
Liczba monocytów 0,57
Liczba eozynocytów 0,11
Liczba bazocytów 0,04
Sód 144
Potas 4,7
Kreatynina (jedn. tradyc.) 0,71
GFR wg MDRD >60 ml/min/1,73m2
Kreatynina (jedn. SI) 63
Cholesterol całkowity (jedn. tradyc.) 147,20
-,,- (jedn. SI) 3,81
Cholesterol HDL (jedn. tradyc.) 50,8
-,,- (jedn. SI) 1,32
Cholesterol LDL (jedn. tradyc.) 87

Wartości docelowe stężeń:

Choroba wieńcowa, miażdżyca innych tętnic, stan po udarze mózgu, cukrzyca, choroby nerek >= 4 stadium lub inne czynniki ryzyka: < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l)

Inne czynniki ryzyka lub choroba nerek > 3 stadium: < 100 ml/dl (< 2,5 mmol/l)

Mniejsze ryzyko sercowo naczyniowe: < 115 mg/dl (< 3 mmol/l)

-,,- (jedn. SI) 2,25
Triglicerydy (jedn. tradyc.) 46,2
-,,- (jedn. SI) 0,52
ALT 16,4
AST 15,5
CRP 2,08
TSH 2,410
Tyroksyna wolna FT4 15,49