Interpretacja wyników

napisał/a: zdzisiek13 2012-01-14 23:36
Mam 42 lata
ciśnienie 85/130 i różne trochę wyższe czasami
Prześwietlenie klatki piersiowej PA-z dnia 06-12-2011r.
Opis badania;
Płuca bez zagęszczeń miąższowych. Wielkość serca i pień naczyniowy w normie. Kąty przeponowo-żebrowe wolne
Prześwietlenie, kręgosłup szyjny boczne - z dnia 06-12-2011r.
Opis badania;
Wysokość trzonów i tarcz międzykręgowych zachowana.
Linie kręgosłupowe zachowane.
Cień tkanek miękkich przed kręgosłupowych prawidłowej szerokości.
Wyprostne ustawienie odcinka szyjnego kręgosłupa.
USG jamy brzusznej z dnia 08-12-2011r.
Opis badania;
Wątroba prawidłowej wielkości z cechami stłuszczenia bez zmian ogniskowych.
Pęcherzyk żółciowy cienkościenny zawiera złóg o średnicy około 20 mm.
Drogi żółciowe wewnątrz wątrobowe i zewnątrz wątrobowe nie poszerzone.
PŻW-4,6 mm bez złogów. Trzustka i śledziona prawidłowe bez zmian ogniskowych.
Nerka prawa dł. 103 mm bez zastoju moczu bez cech kamicy. Nerka lewa dł.110 mm bez zastoju moczu bez cech kamicy. Pola nadnerczowe prawidłowe. Aorta i okolica około aortalna bez zmian. Pęcherz moczowy słabo wypełniony Prostata nie do oceny. Węzły chłonne w jamie brzusznej nie są powiększone.
Wnioski;
-kamica pęcherzyka żółciowego
-stłuszczenie wątroby
USG tętnic dogłowowych z dnia 08-12-2011r.
Opis badania;
Tętnica szyjna wspólna wewnętrzna i zewnętrzna po stronie prawej bez zmian miażdżycowych o prawidłowych wielkościach i spectrum przepływu krwi.
Tętnica szyjna wspólna ,wewnętrzna i zewnętrzna po stronie lewej z prawidłowymi prędkościami i prawidłowym spectrum przepływu krwi, bez zmian miażdżycowych.
Obie tętnice kręgowe z prawidłowym przepływem dogłowowym z prawidłowym spectrum.
Prawa śr.3,2 mm, lewa śr.4,0 mm. Kompleks intima-media o grubości;0,6 mm.
W obu płatach tarczycy widoczne guzki.
Wnioski;
prawidłowe przepływy w tętnicach dogłowowych.
USG tarczycy z dnia 12-12-20011r.
Opis badania;
Dwupłatowy ,nie powiększony gruczoł tarczycowy ,położony typowo.
Płat prawy o wymiarze 46,1 x 20,4 x 21,5 mm.
Cieśń gruba 4,2 mm.
Płat lewy 39 x 19,9 x 20,3 mm.
W płacie prawym w górnym biegunie ,powierzchownie widoczny drobny guzek lity w otoczce hypoechogenicznej , o wymiarze 4,3 x 3,6 mm.
W lewym płacie pojedynczy normoechogeniczny guzek w delikatnej otoczce , o wymiarach 8,8 x 6,1 mm; oba guzki nie wykazują unaczynienia.
Pozguzkowy miąższ całej tarczycy o jednorodnej echogeniczności i niewielkim unaczynieniu.
Węzły chłonne szyjne w okolicy tarczycy niepowiększone.
Wykonałem badanie krwi pod kątem tarczycy; w dniu 16-12-2011r.
Kwas moczowy 5,6 mg/dl Zakres referencyjny 3,4-7
Hormony
Tyroksyna wolna FT 4 19,02 pmol/l 12-22
Trijodotyronina wolna FT 3 5,2 pmol/l 3,1-6,8
P-ciała p/peroksydazie tarczycowej 5,72 IU/ml