POLECAMY

Bardzo proszę o interpretację wyniku MR

napisał/a: xlenka 2017-10-04 09:32
Tętniaków ani malformacji w zakresie naczyń wewnatrzczaszkowych nie uwidoczniono.

Tętniąca tylna mózgu lewa zasilana jest głównie przez silnie rozwiniętą lewą t. łączącą
tylną, łączy się z układem t. podstawnej przez b.wąskie naczynie. Poza tym budowa koła
tętniczego mózgu typowa. Przepływ przez zatoki żylne zachowany.

W badaniu przeglądowym głowy zmian ogniskowych w mózgowiu ani cech ciasnoty
wewnątrzczaszkowej nie uwidoczniono (ze względu na ograniczoną ilość sekwencji ocena
niepełna).

Zwraca uwagę uwypuklająca się ku górze przysadka, wysokości do 8mm - niepowiększona.

Asymetria sygnału szczytów piramid, zalecane odległe badanie kontrolne.


Polipowate zgrubienia błony śluzowej w lewej zatoce szczękowej.
napisał/a: Peter 2017-10-04 12:25
Prawidłowa interpretacja wyników jest zawsze w stosunku do manifestowanych objawów, a o tym nic nie piszesz. Badanie uwidoczniło pewne anomalie odnośnie kształtu przysadki i głównych naczyń zaopatrujących mózgowie, ale prawdopodobnie może to nie mieć znaczenia. Bardziej istotne może mieć znaczenie - asymetria sygnałów szczytu układu piramidowego, dlatego zalecono ponowną kontrolę (powinien być określony czas, a nie określenie "odległy", które niczego nie precyzuje). Zgrubienie w zatoce szczękowej jest najprawdopodobniej wynikiem przewlekłych stanów zapalnych w tej zatoce.